Menu

Mechelen

Speecqvest

In het kader van de herontwikkeling van de stationsomgeving van Mechelen zal ‘de Tangent’ tussen E19 en N15 de doorstromingsfunctie…

lees meer…

In het kader van de herontwikkeling van de stationsomgeving van Mechelen zal ‘de Tangent’ tussen E19 en N15 de doorstromingsfunctie van het zuidelijk deel van R12, ook bekend als de Vesten, in Mechelen overnemen. De Vesten kunnen hierdoor fungeren als verdeelweg voor lokaal verkeer. Door deze nieuwe rol komt ruimte vrij voor een aangename publieke verblijfsruimte met een hersteld evenwicht tussen de verblijfskwaliteit en de verkeersfunctie met in het bijzonder de rol als een hoogwaardige drager van openbaar vervoer.
In opdracht van de stad Mechelen werkte OMGEVING een ambitieus plan uit voor Hendrik Speecqvest tussen Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein. De ondergrondse parking met 350 parkeerplaatsen voor Bruul, de belangrijkste winkelstraat van de stad, is volledig geïntegreerd in het centrale park. Na realisatie van de Tangent in de stationsomgeving wordt de toekomstige transformatie van de zuidelijke Vesten tot één Vestenpark verder onderzocht.
Deze opdracht is de eerste realisatie van het streefbeeld van de vesten dat OMGEVING en Mint hebben opgemaakt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. In 2019 is Hendrik Speecqvest als eerste deel van de nieuwe Vesten officieel geopend.

basisschool De Abeel

Basisschool De Abeel situeert zich in de Mechelse Mahatma Gandhiwijk, die in de toekomst door een recreatief lint met het…

lees meer…

Basisschool De Abeel situeert zich in de Mechelse Mahatma Gandhiwijk, die in de toekomst door een recreatief lint met het Geerdegembos verbonden zal zijn. Het groene binnengebied van het bouwblok Abeelstraat, waarvan de schoolsite onderdeel uitmaakt, wordt doorwaadbaar en publiek toegankelijk gemaakt. Zo maakt de site onlosmakelijk deel uit van het parklandschap van de Mahatma Gandhiwijk.

Aansluitend op de visie van de stad, stelt de nieuwe school zich open naar de buurt, zowel qua stedenbouwkundige opvatting als qua gebruik ervan. De refter en sportzaal worden losgekoppeld en uit elkaar geschoven. Daartussen komt een publiek netwerk van gangen en ondersteunende functies. Zo worden volwaardige ‘koppen’ aan Abeelstraat in het noorden en aan de parkzijde in het zuiden gecreëerd. Deze koppen benadrukken de gelijkwaardigheid van de nieuwe trage weg en Abeelstraat in het publieke leven. Historische pedagogische tendensen tonen aan dat een schoolgebouw flexibel en aanpasbaar dient te zijn. Het gebouw en zijn structuur worden hierop, door middel van een rationale en toegankelijke vormentaal, afgestemd. Door de realisatie van een duidelijke organisatie en circulatie, een eenvoudige structuur en duurzame technieken laat het gebouw in de toekomst verschillende indelingen toe. Het gebouw treedt zo op als een kader waarbinnen het onderwijs kan experimenteren en evolueren.

Zandpoortvest

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Mechelen hebben samen de ambitie waargemaakt om de Binnendijle ter hoogte van Zandpoortvest…

lees meer…

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Mechelen hebben samen de ambitie waargemaakt om de Binnendijle ter hoogte van Zandpoortvest opnieuw open te leggen. Het herinrichtingsvoorstel van OMGEVING zet in op een ongedwongen beleving en gebruik van de Binnendijleoevers.

Aan de zuidelijke zijde van de opengelegde Dijle biedt de heraangelegde helling in granietstroken een prachtig zicht op een flauw, bloemenrijk talud. De doorgangsfunctie primeert langs deze zijde op de verblijfsfunctie. Een grote solitaire boom langs de vesten markeert het groen karakter van deze plek.

Aan de noordelijke zijde van de Dijle zijn op het nieuw entreeplein voor het hogeschoolgebouw informeel een aantal statige bomen ingeplant. Vanaf deze pleinruimte leiden natuurstenen traptreden naar een verdiept bordes. Dit lager gelegen plein is geflankeerd door zittreden die zich uitstrekken over de volledige lengte van de opengelegde waterloop. De treden bieden een aantrekkelijke zitgelegenheid langs het water en begrenzen het groen talud met aanliggende ecologische oeverzone.

park Kalverenstraat

Een binnengebied in de wijk Nekkerspoel in het noorden van Mechelen krijgt een uitbreiding van de school, een buurtparking en…

lees meer…

Een binnengebied in de wijk Nekkerspoel in het noorden van Mechelen krijgt een uitbreiding van de school, een buurtparking en een park. Ondanks de beperkte schaal wordt de ruimtebeleving van het buurtpark maximaal gemaakt door het gebruik van glooiende lijnen en kleine niveauverschillen. Er wordt slim ingespeeld op deze topografie door de parkeergelegenheid het ruimtelijk beeld niet te laten domineren en een optimale speelruimte te creëren. Een lange houten bank geeft de plek extra rust- en ontmoetingsmogelijkheden. Een lange speelslinger zorgt voor uiteenlopende spelmogelijkheden voor jong en oud. Centraal door het park wordt een nieuw pad tussen Kalverenstraat en Grote Nieuwedijkstraat voorzien zodat de toegankelijkheid en het gebruik in de toekomst worden verzekerd.

Pennepoelpark

OMGEVING werd door de stad Mechelen aangesteld om het binnengebied langs Oude Liersebaan te herinrichten binnen het kader van het…

lees meer…

OMGEVING werd door de stad Mechelen aangesteld om het binnengebied langs Oude Liersebaan te herinrichten binnen het kader van het Parkenplan. Het Pennepoelpark is een plek om te verpozen en tegelijkertijd een plek voor activiteit. Een centrale houten ontmoetingsplek is de uitgelezen plek voor ontmoeting. Kinderen krijgen in dit nieuwe park de mogelijkheid om zich al spelend uit te leven. Verspreid over het park komen spelprikkels uit robiniahout voor, die het natuurlijke karakter van het ontwerp versterken.

De principes van harmonisch park- en groenbeheer werden als toetssteen gebruikt voor de opmaak van het ontwerp, de participatie en het toekomstig beheer. In het hele ontwerp ligt de focus op een natuurlijke uitstraling. Wandellussen in een achtvorm (soms verhard, soms uit gras) kronkelen door bloemrijke graslanden en vaste plantenborders en verbinden het noordelijke met het zuidelijke gedeelte. De verharde oppervlakten wateren af in de nabijgelegen plantvakken of in de langgerekte wadi. Langs de wadi is een nat speelbos met ravotbestendige beplanting voorzien. Groepen van grijsbladige knotwilgen zorgen voor een mooi bladcontrast met de andere vegetatie. Daarnaast vormt een gevarieerd assortiment van geurende, bloesemende, soms meerstammige bomen een visuele buffer naar de omliggende woningen. De plantenkeuze van de kruid- en heesterlaag is bijvriendelijk en zorgt ervoor dat je de natuur het hele jaar door op een andere manier kan beleven. Bloeiwijzen, kleuren en groeivormen wisselen elkaar af en zorgen voor een boeiende en leerrijke omgeving. Dankzij deze variatie in structuur wordt er ook ademruimte voor een rijke stadsfauna gewaarborgd.

Goswin de Stassartstraat, Schoutestraat, omgeving Sint-Jan

De heraanleg van de Goswin De Stassartstraat, Stoutetstraat en de omgeving van de Sint-Janskerk vormt het sluitstuk van belangrijke ingrepen…

lees meer…

De heraanleg van de Goswin De Stassartstraat, Stoutetstraat en de omgeving van de Sint-Janskerk vormt het sluitstuk van belangrijke ingrepen in de publiek ruimte van het centrum van Mechelen. De Goswin De Stassartstraat maakt de verbinding tussen het hart van de stad, de Wollemarkt naast de Sint- Romboutskathedraal en het geweten van de stad, de kazerne Dossin aan de Vesten. Goswin De Stassartstraat is de ruggengraat tussen deze twee plekken met daartussen belangrijke en pittoreske straten zoals Schoutetstraat en Sint- Janstraat met de omgeving van de Sint-Janskerk en toegang tot het museum Hof van Busleyden.

Goswin De Stassartstraat heeft een belangrijke functie in de ontsluiting van de stad. Samen met de Sint-Katelijnestraat is deze straat een belangrijk onderdeel van de parkeerlus in dit deel van de stad en fungeert daardoor als een visitekaart van de stad. De straat wordt bovendien geflankeerd door enkele zeer mooie oude en nieuwe stadswoningen.

Tinelsite

De Tinelsite vertelt vele verhalen. Gelegen aan de zijarm van de Dijle was de site lange tijd onderdeel van het…

lees meer…

De Tinelsite vertelt vele verhalen. Gelegen aan de zijarm van de Dijle was de site lange tijd onderdeel van het Predikerenklooster, dat later werd omgevormd tot legerkazerne naast de beruchte kazerne Dossin. Op basis van een masterplan van De Smet Vermeulen Architecten wordt het stadsdeel opgewaardeerd met nieuwe stedelijke voorzieningen, zoals een nieuwe bibliotheek (Hild und K Architekten in samenwerking met Stuhlmacher Architecten), een ondergrondse parkeergarage, nieuwe woningen en een jeugdcentrum. Het nieuwe holocaustmuseum (AWG Architecten) op de kop van de site is eind 2012 geopend.

De publieke ruimte speelt in het project een belangrijke rol. In het ontwerp varieert de sfeer en het gebruik van de ceremoniële ruimte voor de kazerne Dossin, naar een open publieke parkruimte tussen het museum en de bibliotheek en een groene ruimte met sport- en spelgelegenheden voor de buurt. Het ontwerp komt tot stand in een uitgebreid participatieproces met de omwonenden, de toekomstige gebruikers en de betrokken architecten.

De publieke ruimte wordt in zes verschillende fasen uitgevoerd. De eerste twee fasen zijn begin 2013 afgerond.

 

OMGEVING