Menu

Oostende

O-Sea

De uitdaging voor het ontwerp bestaat uit het laten aansluiten van het nieuwe grootschalige wooncomplex O-Sea op de kleinschaligheid van…

lees meer…

De uitdaging voor het ontwerp bestaat uit het laten aansluiten van het nieuwe grootschalige wooncomplex O-Sea op de kleinschaligheid van het dorp Mariakerke enerzijds en op de grootschaligheid van de boulevard in de richting van Oostende anderzijds. Er wordt gewerkt aan een levendige buurt met 600 appartementen, grondgebonden woningen, assistentiewoningen, een crèche en winkelvoorzieningen. De buitenruimten krijgen een verbindende functie, waarbij de invulling en programmatie een ruimer publiek bedienen dan enkel de toekomstige bewoners. De diverse pleinen en straten maken onderdeel uit van het bestaande stedenbouwkundige weefsel, zodat er op alle dagen van het jaar levendigheid is. De (semi)publieke ruimte vormt een belangrijke rol in de ontsluiting van de verschillende gebouwen en activiteiten. Tegelijkertijd draagt de omgevingsaanleg bij tot de beleving en waardering van de nieuwe wijk. Als kader wordt een maximale vergroening voorgesteld die de verschillende delen met elkaar verbindt en wisselende seizoensbeelden geeft. Het introduceren van één groot ontwerpgebaar in de vorm van zandlijnen – eigen aan de badstad – zorgt voor samenhang, een sterke identiteit en menselijke schaal.

OMGEVING