Menu

provincie Oost-Vlaanderen

klimaatplan

De provincie Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met…

lees meer…

De provincie Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met de hoeveelheid die de natuur en de bodem kunnen opnemen. Zo tracht de provincie de klimaatverandering te beperken en zich aan te passen aan de mogelijke gevolgen ervan. Deze ambitie is vastgelegd in het provinciaal klimaatplan, dat tot stand is gekomen in een breed participatief traject met interne klimaatwerkgroepen, waarin de verschillende provinciale diensten zijn vertegenwoordigd, met een klimaatcongres, en klimaatlabo’s met beleidsmakers en ambtenaren, middenveldorganisaties, verenigingen, bedrijven en bedrijfsfederaties.

Het klimaatplan is opgevat in vijf delen. Het eerste deel schetst de gevolgen van de klimaatverandering, zowel op mondiaal als lokaal niveau. In het tweede deel worden de huidige broeikasgasemissies in de provincie, uitgevoerd door VITO, voorgesteld. Het derde en vierde deel geven de visie en de te volgen strategie weer. Ze berusten op vijf transitiepaden die de ambities voor 2050 verbeelden. Het gaat om de paden: naar een zelfvoorzienende provincie op het vlak van energie, naar duurzame mobiliteit en slimme netwerken, naar leefbare steden en gemeenten, naar een toekomstgerichte en circulaire economie, en naar een klimaatbestendige blauw-groene dooradering. Het vijfde en laatste deel bundelt alle projecten en acties in een concreet actieplan voor de periode 2015-2020.

OMGEVING