Menu

Roeselare

Moermanpark

OMGEVING won de ontwerpwedstrijd voor de herontwikkeling van de Moermanparking in het centrum van Roeselare. De parking van meer dan…

lees meer…

OMGEVING won de ontwerpwedstrijd voor de herontwikkeling van de Moermanparking in het centrum van Roeselare. De parking van meer dan één hectare asfalt maakt plaats voor een stadspark, een koelteplek in het stadscentrum. De Moermanparking biedt met de omvorming tot een klimaatadaptief park kansen voor ontmoeting, sport en spel. Zo transformeert de parking door ontharding tot een grote koeltezone, een groenblauwe long in het verlengde van de Ronde Kom en de Kleine Bassin, op een steenworp van het kernwinkelgebied.

Het ontwerp kiest voor een stevige stedelijke verankering en is opgebouwd volgens vier basisprincipes. Zo zal het nieuwe park fungeren als een ecologische hotspot, waar stedelijke fauna & flora hun thuis vinden. Daarnaast zal het park, gelegen in de historische bedding van de Sint-Amandsbeek, werken als een spons die water opneemt bij hevige regenval en zo langere droogteperiodes kan overbruggen. Het derde principe vertrekt vanuit de ondergrond en een doordacht reliëf om het bodemverzet te beperken en een aantrekkelijk landschap te creëren. Een mensgericht ontwerp geldt als laatste basisprincipe waarbij zowel jong als oud hun plaats krijgen in het park!

zwembadcomplex Sportoase

In opdracht van Sportoase heeft OMGEVING in samenwerking met LD-architecten een wedstrijdontwerp gemaakt voor het nieuw gemeentelijk zwembad Schiervelde in…

lees meer…

In opdracht van Sportoase heeft OMGEVING in samenwerking met LD-architecten een wedstrijdontwerp gemaakt voor het nieuw gemeentelijk zwembad Schiervelde in Roeselare. Het zwembadgebouw en de recreatieve buitenruimten vormen een overgang tussen de noordelijk gelegen open groenstructuur van de Man-delvallei en de zuidelijke volledig verharde parkeerzone met expogebouw. Het nieuwe gebouw fungeert door zijn kwaliteitsvolle architectuur als een visitekaartje voor de Schiervelde-site.
De landschappelijk waardevolle context van de Mandelvallei en de mooie vergezichten vormen het uitgangspunt van het gebouwontwerp. De inplanting, de volumewerking en de gevelcompositie dragen bij tot de herkenbaarheid en de iconische waarde van het gebouw. Het opzet van het ontwerp is om het zicht en licht volop in de zwembadbeleving te betrekken. Dat gebeurt door langs de drie zijden van het gebouw, die aan het ruime landschap grenzen, een groot raam te plaatsen dat het uitzicht letterlijk omkadert en naar binnen brengt. Het buitenterras, dat een functioneel verlengstuk is van het recreatief zwembadprogramma, fungeert als vierde kader en vestigt de aandacht van de bezoeker op de natuurlijke schoonheid van de Mandel. Naast het zwembadgebouw wordt een parkeerplaats voor de zwembadbezoekers aangelegd. De strategische positionering van de cafetaria met buitenterras aan de oostzijde en een uitgestrekte speeltuinzone aan de noordoostzijde van het gebouw zorgt voor de recreatieve aansluiting op de vallei en de bovenlokale recreatieve route.

OMGEVING