Menu

rond Brussel

afbakening Vlaams strategisch gebied

Het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is het laatste stedelijk gebied dat op Vlaams niveau moet worden afgebakend. De voorstudie…

lees meer…

Het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is het laatste stedelijk gebied dat op Vlaams niveau moet worden afgebakend. De voorstudie is in november 2008 afgerond. Zij dient als basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de afbakeningslijn en een aantal noodzakelijke herbestemmingen worden vastgelegd.

Bij het uittekenen van het ontwikkelingsperspectief voor dit gebied staat de aandacht voor het behoud en de versterking van de open ruimte centraal. Het concept ‘groene gordel’ dat is geïntroduceerd bij de opmaak van de gewestplannen, vormt de basis voor de verdere uitwerking en wordt geherdefinieerd tot een open ruimte netwerk. Afstemming met het blauwgroen netwerk binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest enerzijds en met de agrarische en natuurlijke structuur van het buitengebied anderzijds is een bijzonder aandachtspunt geweest.

In het plangebied zijn ook nieuwe hardere ontwikkelingen mogelijk, maar slechts op voorwaarde dat zij niet in het open ruimte netwerk gelegen zijn en zeer goed worden ontsloten met het openbaar vervoer. Dat betekent dat de nadruk ligt op reconversie van reeds bebouwde gebieden, hergebruik van verlaten terreinen en verantwoorde verdichting binnen het woonweefsel.

OMGEVING