Menu

Tienen

woonwijk Anemoon

Het plangebied beslaat de terreinen van het voormalige Provinciaal Internaat (PIT) in Tienen, het doel was hier een duurzame nieuwe…

lees meer…

Het plangebied beslaat de terreinen van het voormalige Provinciaal Internaat (PIT) in Tienen, het doel was hier een duurzame nieuwe woonwijk te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met B-architecten werden een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De nieuwe wijk bestaat uit een grote diversiteit aan woningen, van vrijstaande grondgebonden woningen tot appartementen. In totaal liggen rond de centrale groene ruimte zes woonzones met elk een eigen sfeer en een aangepaste woontypologie.

OMGEVING stond in voor het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte in de wijk. Centraal ligt een bestaande atletiekpiste die gezien wordt als een groene ruimte met een uitgesproken open karakter. De loopbaan werd gerenoveerd en het binnenliggende grasveld werd opengesteld als verblijfsruimte. Aan de noordzijde sluit de atletiekpiste aan bij het publieke landschapspark dat gelegen is tussen het PIT-gebouw en de woonstrips. Het landschapspark vloeit ten oosten van de atletiekpiste over in de groene bufferzone die met een speelse cascadestructuur ingericht werd als een aangename zone voor zachte recreatie.

Stationspark

De ruime stationsomgeving van Tienen wordt op basis van het masterplan ontwikkeld tot een hoogwaardige tewerkstellingslocatie waarin de multimodale bereikbaarheid…

lees meer…

De ruime stationsomgeving van Tienen wordt op basis van het masterplan ontwikkeld tot een hoogwaardige tewerkstellingslocatie waarin de multimodale bereikbaarheid en het imago aanzienlijk verbeteren. Het masterplan van OMGEVING erkent en versterkt de verschillende beeldbepalende landschapsstructuren die de stationsomgeving laten uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van de stad Tienen, met unieke, complementaire kwaliteiten. Een nieuw stationspark zal in de toekomst een parkeergebouw voor 1.600 wagens, 1.000 fietsstallingen, een nieuwe spoortoegang en bijkomende woningen herbergen. Aan de stadzijde functioneert het stationsplein als multimodaal overstappunt en is een uitbreiding van de commerciële functies voorzien. Het masterplan voor de stationsomgeving, met een oppervlakte van ongeveer 200 ha, wordt gedurende 14 maanden in nauwe samenwerking met diverse partners en de ruimere bevolking uitgewerkt.

Stationspark Tienen
OMGEVING