Menu

Veurne

suikerfabriek

De suikerfabriek heeft meer dan zestig jaar een belangrijke rol gespeeld in het ruimtelijk en economisch functioneren van de stad…

lees meer…

De suikerfabriek heeft meer dan zestig jaar een belangrijke rol gespeeld in het ruimtelijk en economisch functioneren van de stad Veurne en ontwikkelde daarbij een 45 hectare groot nieuw landschappelijk patroon van dijken en decantatiebekkens. Na de sluiting evolueerde dit cultuurhistorisch waardevol landschap tot een bijzondere natuurbiotoop in het centrum van de stad. In navolging van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne kreeg OMGEVING de opdracht hier een nieuw stadsdeel te ontwikkelen. De basis voor de nieuwe wijk is het markante landschapspatroon. De ruimtelijke structuren worden zo veel mogelijk behouden, opgewaardeerd en gerestyled tot een krachtige ruimtelijke structuur waar de natuur, de bedrijvigheid en het woonweefsel allemaal op een vernieuwende wijze worden ingebracht.

OMGEVING