Menu

Wilsele

Sint-Agathaplein

De ontwikkeling van een nieuw zwembadcomplex in combinatie met een woonontwikkeling was voor de stad de aanleiding om een masterplan…

lees meer…

De ontwikkeling van een nieuw zwembadcomplex in combinatie met een woonontwikkeling was voor de stad de aanleiding om een masterplan te laten opstellen. Het masterplan behelst de herinrichting van een oude zwembadsite tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte en het ontwerp van een nieuw dorpsplein. Het nieuwe Sint-Agathapad, een groene centrale ruimte, verbindt de bestaande en nieuwe functies en creëert een groene dorpskern. Het nieuwe dorpsplein krijgt een eenvoudige vormgeving met een ver-zonken graszone, hierdoor kunnen de drie bestaande bomen behouden worden.

Door het gebruik van extra grote betongrasdallen wordt slim ingespeeld op een klimaat adaptief ont-werp. Niet enkel kan het hemelwater hierdoor plaatselijk infiltreren in de ondergrond, maar het overtol-lige water wordt afgevoerd naar enerzijds een bufferkelder en anderzijds een natuurlijke waterspeeltuin. Het Sint-Agathapad wordt gezien als een centrale uniforme as, die de verschillende functies op de site met elkaar zal verbinden. Het pad is met uitzondering van de hulpdiensten volledig autovrij en zet in op de trage weggebruiker en leefbaarheid. Langsheen het pad zijn er borders met bloeiende vaste planten en bloesemende heesters die zorgen voor een aantrekkelijk beeld in elk seizoen. Strategisch geplaatste zitelementen zorgen voor de nodige rust en ontspanning langsheen de drukke Aarschotsesteenweg.

OMGEVING