Menu

Zemst (Hofstade)

multisportcomplex Hofstade

Het sportdomein Hofstade wordt gekenmerkt door zijn hoog aanbod aan sport- en recreatieactiviteiten rond de grote vijver. Daarnaast zijn tal…

lees meer…

Het sportdomein Hofstade wordt gekenmerkt door zijn hoog aanbod aan sport- en recreatieactiviteiten rond de grote vijver. Daarnaast zijn tal panden met erfgoedwaarde aanwezig, waaronder het voormalig openluchtzwembad. OMGEVING is ingeschakeld om het potentieel van het zwembad en het zuidelijk deel van het sportdomein onder de loep te nemen en de haalbaarheid van een surfbad en kabelski in kaart te brengen.

Vandaag kent het domein een onleesbare structuur met geïsoleerde sportclusters in een groene omgeving van weinig kwaliteit. Het oude zwembad wordt gerevitaliseerd door de omvorming tot waterspiegel. De voormalige cafetaria wordt in ere hersteld en opgeladen met een onthaalfunctie. De introductie van een centrale as vormt de ruggengraat waarlangs het onthaal, het zwembad, de waterspiegel, het surfbad en verblijfsaccommodatie zich bevinden. De as loopt door tot aan de kabelskibaan om zich vervolgens op te splitsen en de overige bestaande activiteiten met elkaar te verbinden.

Het natuurlijk karakter van het sportdomein wordt enerzijds versterkt door de groene buffer aan de randen uit te breiden en de bomen verder in het park te laten infiltreren door nieuwe dreefstructuren langs de paden. Anderzijds verbindt de ecologische corridor de naast het terrein gelegen groenpolen en vormt tevens de overgang tussen de parking met zijn groene uitstraling en het sportterrein.

OMGEVING