Menu

klimaatplein - Gent info

Het klimaatplein Kettingplein is ontworpen om zoveel mogelijk te verkoelen, maar ook om tijdens piekbuien zoveel mogelijk water te bufferen en te laten infiltreren. Door het aanzienlijk verminderen van de verharde oppervlakte komt niet alleen ruimte vrij voor groen, maar ook voor de noodzakelijke ruimte om piekbuien op te vangen. Het hemelwater van de (aanliggende) publieke verharding en de dakoppervlakten van de aangrenzende woningen wordt bovengronds afgeleid naar het groene plantsoen. De ondergrondse infrastructuur wordt gereduceerd. Enkel een holle ruimte onder het centrale pad vangt het overtollige regenwater op. Een diversiteit aan water -en droogteminnende beplanting zorgt voor een intieme, groene huiskamer in de wijk. De slimme integratie en het behoud van de bestaande bomen, alsook de inpassing van nieuwe bomen dragen bij tot het verkoelen van het plein.

Het nieuwe Kettingplein biedt niet alleen een antwoord op het klimaatverhaal maar vervat ook het sociale aspect, het veiligheidsgevoel, het kwalitatief beleven van de plek en ruimte voor groen in de stad. De mix van een jeugdige en oudere bevolking zorgt voor op maat gemaakte inrichtingen. Zo wordt het fietsverkeer centraal over het plein geleid waardoor voor de woningen geen fietsers passeren. Dit leidt tot een reductie van conflicten in de verkeerstromen. Verder zijn ook speelaanleidingen en rustplekken geïntegreerd, zoals een sluiswiel om met het aanwezige water te spelen en uitnodigende zitplekken met rugsteun midden in het groen. Hiermee is een plein ontworpen dat niet alleen inzet op klimaatadaptatie, maar ook aandacht schenkt aan de sociale cohesie van de buurt.

titel klimaatplein
locatie Kettingplein Gent
opdrachtgever stad Gent
fase ontwerp
looptijd 2017-2018
oppervlakte 700 m²
projectteam Kevin Favere, Kristof De Bonte, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
samenwerking De Urbanisten
links
OMGEVING