Menu

tramnet - Brasschaat info

Een gedetailleerd onderzoek naar de bereikbaarheid van de gemeente Brasschaat met het openbaar vervoer heeft het nut en de noodzaak van een structurerende tramlijn tussen Maria-ter-Heide, gelegen in het noorden van de gemeente, en de stad Antwerpen aangetoond. Op een meer gedetailleerd schaalniveau is aan de hand van een uitgebreid ontwerpend onderzoek een verantwoorde keuze gemaakt tussen de verschillende ruimteclaims en de relatie met de omliggende ruimte. Het geheel resulteert in ambitieuze inrichtingsvoorstellen voor de gehele Bredabaan, waar ruimte voor de zwakke weggebruiker, structurerend groen en een maximale doorstroming voor het openbaar vervoer op een geïntegreerde manier zijn vormgegeven.

titel uitbreiding tramnet
locatie Brasschaat
opdrachtgever gemeente Brasschaat
fase afgerond
looptijd 2005-2007
programma 8,5 km nieuwe tramlijn, 17 nieuwe tramhalten
taken mobiliteitsonderzoek, ontwerpend onderzoek traminpassing, schetsontwerp, start- en projectnota
projectteam Filip Lagiewka, Kathleen Verrijken, Luc Wallays, Paul Wuillaume, Stijn Derkinderen
projectverantwoordelijke Luc Wallays
links
OMGEVING