Menu

Abeelstraat - Mechelen info

Woonpunt Mechelen heeft OMGEVING aangesteld om een stedenbouwkundige studie te maken voor de herwaardering van de Mahatma Gandhi-wijk in het zuiden van Mechelen. Deze studie heeft als doel de versterking van de eenheid en identiteit binnen de wijk. Hiertoe wordt een vernieuwde en vergroende publieke ruimte ingezet als bindmiddel. Tevens zal de hoogbouw in het zuiden van de wijk worden afgebroken en vervangen door bebouwing die aansluit bij de rest van de wijk. Alle overige gebouwen zullen worden gerenoveerd.

Via een wedstrijd haalde OMGEVING de opdracht binnen voor de renovatie van 88 sociale appartementen en de realisatie van 10 sociale nieuwbouwappartementen in het noorden van de wijk. In overleg met de ontwerpbureaus van de andere percelen werden de verschillende gebouwen ontworpen en werden zowel volumetrie als materiaalgebruik op elkaar afgestemd.

De renovatie van de appartementen aan Abeelstraat staat vooral in het teken van het uitbreiden van de te kleine appartementen en het creëren van privébuitenruimten. Door op het gelijkvloers de centrale gang te supprimeren en op de verdieping duplexappartementen te creëren via het opbouwen van dakvolumes, voldoen alle appartementen nu aan de minimale oppervlaktenormen. Gevel- en dakterrassen zorgen er voor dat iedereen over een aangename privébuitenruimte beschikt.

In het project zijn groendaken voorzien en zonnecollectoren voor de productie van warm water. Een groot gedeelte van het regen- en afvalwater wordt gerecupereerd.

titel Abeel
locatie Mechelen
opdrachtgever Woonpunt Mechelen
contactpersoon Geert Van Rossum
fase in uitvoering
looptijd 2009-2016
oppervlakte 7.700 m²
programma het verbouwen van 88 sociale appartementen en het realiseren van 10 sociale nieuwbouwappartementen
taken masterplan, architectuur, ontwerp en uitvoering publieke ruimte
budget € 9.800.000
projectteam Johan Berteloot, Kaat Balcaen, Marc Van Hove, Niki Van Turenhout, Steven Van Hoorde, Wim Mertens
projectverantwoordelijke Marc Van Hove
samenwerking BOTEC (technieken), DS-Engineering (stabiliteit), Macobo (EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie)
aannemer THV ACH-Bouw Floré Gandot
links