Menu

park Kalverenstraat - Mechelen info

Een binnengebied in de wijk Nekkerspoel in het noorden van Mechelen krijgt een uitbreiding van de school, een buurtparking en een park. Ondanks de beperkte schaal wordt de ruimtebeleving van het buurtpark maximaal gemaakt door het gebruik van glooiende lijnen en kleine niveauverschillen. Er wordt slim ingespeeld op deze topografie door de parkeergelegenheid het ruimtelijk beeld niet te laten domineren en een optimale speelruimte te creëren. Een lange houten bank geeft de plek extra rust- en ontmoetingsmogelijkheden. Een lange speelslinger zorgt voor uiteenlopende spelmogelijkheden voor jong en oud. Centraal door het park wordt een nieuw pad tussen Kalverenstraat en Grote Nieuwedijkstraat voorzien zodat de toegankelijkheid en het gebruik in de toekomst worden verzekerd.

titel park Kalverenstraat
locatie Mechelen
opdrachtgever stad Mechelen
contactpersoon Fons Van Dam
fase gerealiseerd
looptijd 2015-2018
oppervlakte perceel 0,5 ha
programma buurtpark met hondenloopzone, trapveld, ontmoetingsplek, spelmogelijkheden
budget € 550.000 excl btw
projectteam Eric Dessaer, Hang Zang, Kristof De Bonte, Leen De Groote, Luc Wallays, Tompy Hoedelmans
projectverantwoordelijke Tompy Hoedelmans
links
OMGEVING