Menu

Kempenstraat - Antwerpen info

De ziekenhuisgroep ZNA groepeert de voormalige Antwerpse OCMW-ziekenhuizen onder één dak. Het nieuwe complex ZNA Cadix, dat uit 19 verdiepingen zal bestaan, vormt het scharnierpunt tussen het stadscentrum, Park Spoor Noord en de haven.

De ruimte tussen ZNA en de dokken krijgt een verkeersluwe inrichting die inspringt op de schaal van het naastliggende dok. De voormalige Kempenstraat wordt vervangen door een trambedding met een halte voor de hoofdingang en door een fietssnelweg. Het ambulant-logistieke en gemotoriseerde verkeer wordt via het noorden in de ondergrondse parkeergarage geleid. Deze ingrepen maken het ziekenhuis en zijn omgeving vlot bereikbaar, overzichtelijk en veilig.

Behalve de noodzakelijke verhardingen in functie van de bereikbaarheid en de veiligheid wordt het bijna drie hectare groot publiek plein zo groen mogelijk ingericht. Aansluitend op de beeldkwaliteit van het Eilandje wordt op de ondergrondse parking een prairietuin van 5000 m² ingericht. De tuin tussen ZNA en de dokken is de perfecte ontspanningsmogelijkheid voor patiënten, hun bezoekers en het personeel. De rijke beplanting heeft voor elk seizoen verrassingen. De zone tussen ZNA en Park Spoor Noord wordt ingericht met extensieve bloemenweiden, inheemse bomenrasters en wadi’s voor de waterberging. Deze inrichtingselementen beogen een parksfeer waarmee de buitenaanleg van het ziekenhuiscomplex maximaal aansluit op zijn omgeving.

 

titel Kempenstraat
locatie Antwerpen
opdrachtgever AG VESPA
contactpersoon Niels Vandemoortele
fase uitgevoerd
looptijd 2016-2022
oppervlakte 3 ha
programma plein, prairietuin, ontsluitingswegen
taken ontwerp, technische uitwerking, werfbegeleiding
budget € 4.845.000 excl. btw
projectteam Bram Wyers, Kristof de Bonte, Leen de Groote, Luc Wallays, Maarten Moers
projectverantwoordelijke Maarten Moers
samenwerking VK architects & engineers
links
OMGEVING