Menu

sportpark Heizelplateau - Brussel info

Sportpark Heizelplateau wordt een bijzonder park in een dynamische omgeving. De onderliggende lineaire topografie van het Heizelplateau vormt de aanleiding om gedetailleerde niveauverschillen in het park op te nemen en een sterke groene oost-westas uit te bouwen. De groenas verbindt de wijken ten westen van het park met het Ossegempark en het Park van Laken in het oosten. Tegelijkertijd vormt de groenas ook een plek van bestemming, rust en beleving. Een spel tussen hoog-laag, dynamisch-rustig, schaduwrijk-zonnig. Uitgangshouding voor het park is een landschappelijke en organische vormgeving die sterk contrasteert met de rechtlijnige opzet van NEO/Europea. De parkbeleving wordt door lange curves gemaximaliseerd en laat speciale zichten ontstaan. De twee oostelijke formele dreven vanaf het Atomium en het Louis Steens Plein krijgen een geleidelijke overgang naar een vloeiende padenstructuur. De nieuwe westelijke toegangen vanaf Houba de Strooperlaan openen zich vanaf de straat en kondigen het park duidelijk aan.

Het park kent alvast een aantal gegarandeerde gebruikers, de clubs en verenigingen die er hun plek hebben of krijgen, de bestaande bewoners in de omliggende wijken en de nieuwe bewoners in NEO/Europea. Getracht wordt de afgesloten sportdelen maximaal te verdichten en te bundelen zodat een zo groot mogelijke, duidelijke, openbare en groene ruimte de identiteit van het park bepaalt.

titel sportpark Heizelplateau
locatie Brussel
opdrachtgever NEO
fase voorontwerp
looptijd 2016-2020
gunningswijze besloten wedstrijd
oppervlakte 5.900 m² nieuwbouw, 660 m² renovatie
programma sportpark met sportvoorzieningen, waterspeeltuin, parkpaden, ondergrondse parking
taken ontwerp, technische uitwerking, werfopvolging
budget € 9.050.000 excl btw
projectteam Amedeo Ardolino, Eric Dessaer, Luc Wallays, Maarten Moers, Tompy Hoedelmans, Wim Mertens
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking Zwarts & Jansma architecten (architectuur), ARA, Witteveen en Bos (stabiliteit)
links
OMGEVING