Menu

Paterssite Interwaas - Sint-Niklaas info

In opdracht van Interwaas heeft OMGEVING in samenwerking met RE-ST een stedenbouwkundige visie en een architecturaal schetsontwerp uitgewerkt voor de realisatie van 50 wooneenheden op de Paterssite in Sint-Niklaas.

Op de huidige Paterssite, die gekenmerkt wordt door een kloostertuin bij de Minderbroederskerk, bestaat de vraag naar de herontwikkeling van de site met respect voor de genius loci. Een ensemble van collectief wonen en private buitenruimtes rond een op maat gebracht publiek binnenhof vormen het basisprincipe van dit ontwerp. Door woonvolumes morfologisch te schakelen ontstaat een ensemble van publieke woonfaçades gericht op de kloostertuin. Een semi-private buitenruimte kan worden gebruikt door de bewoners. Cohousing en nieuwe woontypologieën worden geïntegreerd en verankerd in een ruimtelijk sterk samenhangend weefsel. Voor de kerk zijn ook enkele strategieën aangereikt om de herbestemmingsmogelijkheden tot gemeenschapscentrum te onderzoeken.

titel Paterssite Interwaas
locatie Sint-Niklaas
opdrachtgever Interwaas
contactpersoon Griet Boodts
fase wedstrijdontwerp
looptijd 2016
oppervlakte 2.950 m²
programma ontwerp van 50 wooneenheden, ondergrondse parkeergarage en herbestemming van huidige Minderbroederskerk naar gemeenschapscentrum
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
projectteam Franky Larousselle, Marc Van Hove
projectverantwoordelijke Marc Van Hove
samenwerking RE-ST architecten
aannemer
links