Menu

landschapsplan Rijvissche - Gent info

Rond Gent worden vier groenpolen ontwikkeld: het Parkbos, de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse bossen en het Oud Vliegveld. Deze opdracht kadert binnen de ontwikkeling van de groenpool Parkbos, de meest zuidelijke van de vier groenpolen. Het Parkbos strekt zich uit over Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem in Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem.

Rijvissche situeert zich volledig in de deelgemeente Zwijnaarde. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de E40, in het oosten door de Grotesteenweg-Noord (N60) en in het westen door woongebied en een zone voor kantoorachtigen. De zuidelijke grens wordt deels gevormd door de Rijvisschestraat en deels door de zuidelijke grens van het kasteelpark Rijvissche.

Voor het gebied Rijvissche is nood aan een coherente landschapsvisie. Een belangrijke ontwerpopgave binnen de studie, is de inpassing van een fietsverbinding richting Don Bosco en het Wetenschapspark Ardoyen in aansluiting met de toekomstige fietssnelweg op de oude spoorwegbedding. De toevloed van fietsende schoolkinderen zorgt in de Rijvisschestraat voor gevaarlijke situaties. Ook de parkeerproblematiek in de Rijvisschestraat zelf, de connectie met het Wetenschapspark Ardoyen, de realisatie van een ontvangstruimte en de opmaak van een beheerplan voor het natuurgebied maken deel uit van de opdracht.

titel landschapsplan Rijvissche
locatie Gent
opdrachtgever Stad Gent en Projectbureau Parkbos
contactpersoon Joke Charles
fase afgerond
looptijd 2016
taken opmaak landschapsplan, beheerplan, tracé-onderzoek fietspad
projectteam Carolien Decq, Gerben Van Schoote, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
links
OMGEVING