Menu

A8 - Halle info

Een uitgebreide landschapsanalyse laat zien hoe delen van het Pajottenland langzaam tot een versnipperd patchwork van onsamenhangende stedelijke fragmenten zijn geëvolueerd. De omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg (A8) wordt beschouwd als een unieke kans om een herwonnen zuiverheid in het landschap te introduceren. De ingrijpende aanpassingen aan het wegennetwerk geven de mogelijkheid structurele correcties aan te brengen in het verkeerskundig en landschappelijk beeld van de stad Halle. De spectaculairste ingreep is het verplaatsen van de A8 in een tunnel van twee kilometer tussen het centrum en de woonwijk Essenbeek. Boven op het tunneldek wordt een nieuw park van acht hectaren aan het stadsweefsel toegevoegd. Een strak raster van bomen accentueert de samenhang en verzekert de herkenbaarheid van de nieuwe publieke ruimte.

titel A8 Halle
locatie Halle
opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer
contactpersoon Cedric Vaast
fase voorontwerp
looptijd 2008-2014
oppervlakte 7,5 km
programma snelweg, tunnel (2,5 km), vijf viaducten en fly-overs, vijf onderdoorgangen onder spoorwegen en R0, fietspadennetwerk, buurtpark boven op de tunnel (8 ha), vier pleinen, sportvelden, bufferbekkens,  natuurontwikkeling
taken ruimtelijk onderzoek, landschapsontwerp, architectuur kunstwerken
budget € 1.580.356
projectteam Björn Bracke, Bram Van Wesemael, Caroline Decq, Enrique Achua Gomez, Evi Lefevere, Jelle Hens, Filip Lagiewka, Luc Wallays, Mart Smets
projectverantwoordelijke Filip Lagiewka
samenwerking D+A consult, SBE, Mint, o2 consult
publicaties 2010, Vlaams Bouwmeester, 'Weg in tunnelvorm' in Geluidswerende maatregelen (Brussel)
links
OMGEVING