Menu

Een uitgebreide landschapsanalyse laat zien hoe delen van het Pajottenland langzaam tot een versnipperd patchwork van onsamenhangende stedelijke fragmenten zijn geƫvolueerd. De omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg (A8) wordt beschouwd als een unieke kans om een herwonnen zuiverheid in het landschap te introduceren. De ingrijpende aanpassingen aan het wegennetwerk geven de mogelijkheid structurele correcties aan te brengen in het verkeerskundig en landschappelijk beeld van de stad Halle. De spectaculairste ingreep is het verplaatsen van de A8 in een tunnel van twee kilometer tussen het centrum en de woonwijk Essenbeek. Boven op het tunneldek wordt een nieuw park van acht hectaren aan het stadsweefsel toegevoegd. Een strak raster van bomen accentueert de samenhang en verzekert de herkenbaarheid van de nieuwe publieke ruimte.