Menu

Albertpark - Halle info

Albertpark wordt als historisch park in de binnenstad van Halle gekenmerkt door een glooiend reliëf met een organische padenstructuur, een soortenrijk bomenbeeld, verschillende monumenten en diverse zichtassen.

Het verouderd park was als strategisch project aangeduid in de eveneens door OMGEVING opgemaakte studie ‘Landschapspark Halle’. Daarom besloot de stad de opwaardering van het Albertpark op te starten, in het bijzonder de herinrichting van de parkpaden en de plaatsing van kwaliteitsvol parkmeubilair. In het ontwerpproces ging bijzondere aandacht naar de afstemming met de stad en diverse stakeholders om tot een gedragen ontwerpvoorstel en uiteindelijke realisatie te komen.

Het ontwerp combineert de historische opwaardering van het park met de kwaliteitsvolle inrichting als hedendaags park. Het ontwerp zorgt voor afstemming tussen parktoegangen en welgekozen zitplekken waarbij betonstrips zijn afgewisseld met een continu padennetwerk in waterdoorlatende halfverharding. Dit zorgt doorheen het park voor een sterk maar ingetogen materiaalbeeld. Ter hoogte van de ingangen en kruisingen in het park zijn gebogen houten zitbanken geplaatst met ingewerkte verlichting. Het huidige groenbeeld is behouden en versterkt met weelderige groenborders.

De vernieuwde padenstructuur, de comfortabele zitplekken en het opgewaardeerd groenbeeld maken van het Albertpark een toekomstbestendig park met hoge parkbeleving.

titel Albertpark
locatie Halle
opdrachtgever stad Halle
contactpersoon Björn D'Ours
fase afgerond
looptijd 2020 - 2022
budget € 440.000 excl. btw
oppervlakte 1,2 ha
programma vernieuwing en herstel padenstructuur, inkomplein, verlichting en zitbanken
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, aanbesteding, werfopvolging
projectteam Dieter Beke, Kevin Favere, Koen Moelants, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
OMGEVING