Menu

basisschool De Abeel - Mechelen info

Basisschool De Abeel situeert zich in de Mechelse Mahatma Gandhiwijk, die in de toekomst door een recreatief lint met het Geerdegembos verbonden zal zijn. Het groene binnengebied van het bouwblok Abeelstraat, waarvan de schoolsite onderdeel uitmaakt, wordt doorwaadbaar en publiek toegankelijk gemaakt. Zo maakt de site onlosmakelijk deel uit van het parklandschap van de Mahatma Gandhiwijk.

Aansluitend op de visie van de stad, stelt de nieuwe school zich open naar de buurt, zowel qua stedenbouwkundige opvatting als qua gebruik ervan. De refter en sportzaal worden losgekoppeld en uit elkaar geschoven. Daartussen komt een publiek netwerk van gangen en ondersteunende functies. Zo worden volwaardige ‘koppen’ aan Abeelstraat in het noorden en aan de parkzijde in het zuiden gecreëerd. Deze koppen benadrukken de gelijkwaardigheid van de nieuwe trage weg en Abeelstraat in het publieke leven. Historische pedagogische tendensen tonen aan dat een schoolgebouw flexibel en aanpasbaar dient te zijn. Het gebouw en zijn structuur worden hierop, door middel van een rationale en toegankelijke vormentaal, afgestemd. Door de realisatie van een duidelijke organisatie en circulatie, een eenvoudige structuur en duurzame technieken laat het gebouw in de toekomst verschillende indelingen toe. Het gebouw treedt zo op als een kader waarbinnen het onderwijs kan experimenteren en evolueren.

titel basisschool De Abeel
locatie Mechelen
opdrachtgever ACH Bouw in opdracht van GO!
contactpersoon Jeroen Billiet
fase wedstrijdontwerp
looptijd 2015
oppervlakte 2.450 m²
programma 4 kleuterklassen, 7 klassen lager onderwijs, polyvalente refter, sportzaal
taken ontwerp gebouwen en publieke ruimte
budget € 3.225.000 (excl. BTW)
projectteam Ada Barbu, Eef Van Meer, Filip Lagiewka, Hannelore Goyens, Karol Grygolec, Marc Van Hove, Piet Deruytter, Quinten Foccaert
projectverantwoordelijke Marc Van Hove
samenwerking LingK (stabiliteit), Botec (technieken), VECO Construct (EPB-verslag)
aannemer THV ACH Bouw, Flore
links

 

OMGEVING