Menu

Baudelohof - Gent info

Baudelohof vormt een belangrijke groene ruimte in de binnenstad van Gent. Het betreft de herwaardering van de eerste plantentuin van Gent. Door het gemotoriseerd verkeer en de daaraan gekoppelde infrastructuur te verwijderen uit het park kon de samenvoeging van de twee parkdelen worden gerealiseerd en het contact met het water worden hersteld. Het is dan ook binnen dit kader dat de stad Gent OMGEVING heeft aangesteld voor het opmaken van een inrichtings- en beheerplan en het uitvoeringsdossier. Ook is de werfopvolging toevertrouwd aan OMGEVING. Het verzoenen van het rijke verleden, de groene waarden en het gewenste gebruik staan voorop. Door het park te maximaliseren en door te trekken in de omliggende straten, gevels en tot aan de Leie wordt de groenoppervlakte vergroot en ontstaan er verbindingen met de omgeving.

Bij het opmaken van het voorontwerp voor Baudelohof is maximaal rekening gehouden met het bestaande monumentale bomenbestand. Een nieuwe brede strook met bloeiende kruidachtigen, die verwijst naar de historische grachten anno 1619, vormt een nieuwe blikvanger en omkadert het nieuwe park. Nieuwe parkpaden omlijnen gestileerde grote grasvlakten die, om reliëfverschillen op te vangen, diverse hellingen hebben. Door de reliëfverschillen ontstaan er trapsgewijze, comfortabele zitranden langs de paden en langs de kaai aan de Leie.

titel Baudelohof
locatie Gent
opdrachtgever stad Gent
contactpersoon Tom Beyaert
fase uitgevoerd
looptijd 2012 - 2022
gunningswijze algemene offertevraag
programma onthaalinfrastructuur, parkings, paden, bruggen, infobox, uitkijkpunt
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget € 1.400.000
projectteam Koen Moelants, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
samenwerking ARA, Ecorem, Geert Meysmans, Katrien Hebbelinck
OMGEVING