Menu

beheerplan dorpskern - Wambeek (Ternat) info

In samenwerking met kunsthistorica Anne-Mie Havermans en de architecten Veerle Nys & Luc De Backer heeft OMGEVING een beheerplan opgemaakt voor de beschermde dorpskern van Wambeek, een deelgemeente van Ternat. Een belangrijke uitdaging binnen deze opdracht was de zoektocht naar een symbiose tussen de erfgoedwaarden en het hedendaags gebruik door de inwoners van Wambeek. In deze karaktervolle plattelandsgemeente in het Pajottenland ligt een prachtige begraafplaats, omsloten door een bakstenen muur en karakteristieke dorpskern, vlak aan de parochiekerk Sint-Remigius. Het bouwkundige erfgoed in combinatie met de landschappelijke erfgoedstructuren en – elementen maken van de dorpskern een bijzondere, historische plek.

De historische context, de waardevolle graven en de talrijke historische gevels bepalen de identiteit en vormen het vertrekpunt van waaruit het geheel wordt opgewaardeerd tot een bijzonder dorpscentrum, dat tevens voldoet aan de gebruiksnormen en de noden van vandaag. De opmaak van het beheerplan werd gekoppeld aan een duidelijke toekomstvisie om dit erfgoed te verankeren in het toekomstige, ruimtelijke beleid van de gemeente. Het plan biedt een kader en houvast voor toekomstige ontwikkelingen op zowel private percelen, zoals bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of gevelrenovaties, als publiek domein, zoals het opwaarderen van het kerkhof of heraanleg van het centrum tegenover de kerk.

titel
beheerplan beschermde dorpskern Wambeek
locatie
Wambeek, Ternat
opdrachtgever
Gemeentebestuur Ternat
fase afgewerkt
looptijd 2019-2021
programma
opmaak beheerplan beschermd dorpsgezicht
taken
coördinatie opmaak beheerplan + uitvoeren inventarisatie, uitstippelen beheerdoelstellingen en beschrijving beheermaatregelen inzake landschappelijk erfgoed
projectteam
Hans Druart, Stijn Vyncke
projectverantwoordelijke
Hans Druart
samenwerking
Historica Anne-Mie Havermans en architecten Veerle Nys & Luc De Backer
OMGEVING