Menu

bibliotheek - Zoersel info

De herwaardering van de site Pleintje, waar de nieuwe bibliotheek van Zoersel wordt ingeplant, kadert binnen de ruimere opdracht PPS Zoersel Dorp. De geplande aanleg van de omleidingsweg omheen het centrum biedt de unieke kans om de kwaliteiten van het dorpscentrum te herontdekken. De site bevindt zich aan het dorpsplein dat eveneens zal worden heraangelegd.

De bibliotheek wordt het nieuwe dorpsicoon. Het gebouw is het resultaat van een evenwichtsoefening tussen een gebouw op schaal van het dorp enerzijds en de illustratie van zijn rol als hedendaags publiek gebouw anderzijds. Door een slimme bundeling van de bibliotheek met polyvalente ruimten, administratieve antenne, commerciële ruimte, en een conciërgewoning zal het gebouw een prominente rol vervullen in het vernieuwde dorpsweefsel.

Achteraan op de site is een beperkte private ontwikkeling gepland met twaalf woningen voor verschillende bewonersgroepen, gemeenschappelijke en private bergingen en een ondergrondse parkeergarage. Een fiets- en wandeldoorsteek en een aantrekkelijk ingericht binnengebied dat publiek toegankelijk blijft, verzekeren de verankering van het nieuwe woonproject in het dorpsweefsel.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

titel bibliotheek
locatie Zoersel
opdrachtgever gemeente Zoersel, De Linde Vastgoed
contactpersoon Kris Peeraer (De Linde Vastgoed)
fase gerealiseerd
looptijd 2009-2015
gunningswijze wedstrijd (laureaat)
oppervlakte 1.404 m² (vloeroppervlakte), 1.277 m² (oppervlakte perceel), 15.280 m² (publieke ruimte)
programma bibliotheek, kantoren, personeelslokalen, polyvalente ruimten, commerciële ruimte, conciërgewoning
taken masterplan, volledige architectuuropdracht inclusief interieur en omgevingsaanleg, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget € 2.363.000
projectteam Evy Depauw, Kaat Balcaen, Karol Grygolec, Koen Moelants, Luc Wallays, Otsoe Verdonckt, Peter Seynaeve, Steven Petit, Tristan Verleyen
projectverantwoordelijke Evy Depauw
samenwerking Arcadis (stabiliteit, EPB en duurzame technieken), Elie Regnard (veiligheid)
aannemer Van Roey
links