Menu

Centraal Plein - Da Nang-Vietnam info

Op basis van een lange termijn visie wordt het verouderd Centraal Plein samen met haar pleinwanden gefaseerd getransformeerd tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte op maat van het snelgroeiende Da Nang. De vormentaal van de pleininrichting refereert naar een Lotusmeer, een van oudsher aanwezige landschappelijke structuur. Het langgerekt plein wordt op de uiteinden programmatorisch opgeladen met enerzijds de gerenoveerde markthal aan de Han rivier en anderzijds een Lotusluifel die zich leent voor pleinevenementen.

De pleinomgeving wordt autoluw gemaakt door het parkeren ondergronds te brengen en de verkeerscirculatie op en rond het plein bij te sturen. De ondergrondse parking staat via trap- en liftkokers in verbinding met bovengrondse pleinpaviljoenen. Deze paviljoenen komen verspreid voor op het plein, zijn structureel en vormelijk opgevat als leliebladeren, bieden bescherming tegen zon en regen en worden ingevuld met verschillende pleinfuncties. Tot slot sluit ook de pleinverharding aan bij het landschappelijk concept door met een cirkelvormige, natuurstenen bestrating waterrimpels te evoceren.

Voor de uitwerking van het pleinontwerp ondersteunde OMGEVING de lokale partner HUNI architectes (Frankrijk – Vietnam). De pleinluifels zijn mee uitgewerkt door partner NEY&partners (België – Vietnam). Partner Boydens Engineering (België – Vietnam) stond in voor de duurzaamheidsaspecten en partner HYDROSCAN (België) bood expertise op het vlak van waterbeheer.

titel Centraal Plein
locatie Da Nang (Vietnam)
opdrachtgever Da Nang Construction Technical Center - Construction Department
fase laureaat internationale wedstrijd
looptijd 2016
oppervlakte 5 ha
projectteam Andries Deconinck, Carolien Decq, Kevin Favere, Luc Wallays, Steven Petit
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking HUNI architectes (architectuur), Boydens Engineering (duurzaamheid), Ney&partners (ontwerp luifels), Hydroscan (waterbeheer)
links
OMGEVING