Menu

Den Bell - Antwerpen info

OMGEVING werkt samen met partners B-GT, Bollinger Grohmann, Yellow Window en PAKT aan de vergroening van het administratief centrum ‘den Bell’ in Antwerpen. Het ambitieus ontwerpvoorstel transformeert het majestueus gebouw met binnenplein van een grijze, versteende oppervlakte naar een klimaatadaptieve stadsoase met groendaken, begroeide gevels en een bloeiende, multifunctionele binnentuin.

Het ontwerp creëert een sterke samenhang tussen het binnenplein en de daken met geïntegreerde ontwerpingrepen voor vergroening (klimaatborders en gevelgroen), verblauwing (waterretentiedaken en waterpartijen op het plein) en hittereductie (maximale ontharding, bomen en pergola). Het flexibel binnenplein richt zich op verschillende doelgroepen en biedt zo een grote maatschappelijke meerwaarde.

Met de vergroening van Den Bell wil de stad Antwerpen een inspirerend voorbeeldproject op de kaart zetten dat haar klimaatambities in de verf zet.

titel Den Bell
locatie Antwerpen
opdrachtgever stad Antwerpen
contactpersoon Marianne Hubeau
fase in ontwerp
looptijd 2021-2023
gunningswijze 1e prijs ontwerpwedstrijd
budget € 1.200.000 excl. btw
oppervlakte 500 m²
programma daktuinen, vergroening en verblauwing binnenplein
taken ontwerp, technische uitvoering, werfopvolging, participatie
projectteam Gabija Petkunaite, Kristof de Bonte, Luc Wallays, Tompy Hoedelmans
projectverantwoordelijke Tompy Hoedelmans
samenwerking B-GT, Bollinger + Grohmann, Yellow Window, PAKT
prijzen 1e prijs ontwerpwedstrijd
OMGEVING