Menu

Deurne Publiek - Antwerpen info

De analyse toont Deurne als een geïsoleerd woonweefsel, zonder veel samenhang. Daarom is ‘Deurne publiek’ de nieuwe slagzin voor het centrum. Acties die uit het masterplan volgen, leggen in de eerste plaats verantwoording af aan de eigen gebruikers, zijn collectief van aard en streven naar een open centrum waarin alle doelgroepen gelijkwaardig worden benaderd. De voorgestelde ingrepen situeren zich in de open Schijnvallei, die het eigenlijke centrum omarmt, richten zich op het versterken van de centrale as en het horecaplein als twee zwaartepunten in het centrum of verzekeren de ontwikkeling van een netwerk van trage wegen als verkeersveilig alternatief voor de drukke ontsluitingswegen.

titel Deurne Publiek
locatie Antwerpen
opdrachtgever stad Antwerpen
contactpersoon Karina Rooman
fase afgerond
looptijd 2009-2011
gunningswijze besloten wedstrijd
oppervlakte 63 ha
programma centrumplein, ondergrondse parkeergarage, sociale woningen, lofts, school, netwerk van trage wegen
taken ontwerpend onderzoek, beeldkwaliteitsplan publieke ruimte, masterplan, actieplan, communicatie
budget € 21.795.500
projectteam Bram Van Wesemael, Filip Lagiewka, Jolan Chen, Luc Wallays, Miet De Haeck, Niki van Turenhout, Olivier Vet, Paul Wuillaume, Tristan Verleyen
projectverantwoordelijke Filip Lagiewka
samenwerking WES
prijzen 1e prijs besloten wedstrijd
links www.antwerpen.be
links
OMGEVING