Menu

dijkwerken Linkeroever - Antwerpen info

De ophoging van de dijkwerken op Linkeroever vloeit voort uit het geactualiseerd Sigmaplan waarbij in het projectgebied een dijkophoging tot 9,25 m TAW noodzakelijk is. OMGEVING werkt samen met SBE aan een ruimtelijke visie voor deze complexe ontwerpopgave. In deze visie is de dijkophoging opgevat als een heldere landschappelijke lijn die binnen- en buitendijks gebied scheidt en die tegelijk rekening houdt met bestaande infrastructuur langs de vaarweg. Door de maximale inzet van groene gronddijken vormt de linker Scheldeoever een ruimtelijke tegenhanger van de ‘harde’ rechteroever.

In de visie gaat veel aandacht naar het uitbreiden van het recreatief netwerk, het creëren van ecologische meerwaarden en het opwaarderen van publiek domein dat aan het dijklichaam grenst. Het inrichtingsvoorstel voorziet een aantrekkelijke, langgerekte parkstructuur te voorzien voor Linkeroever. De rivierdijk speelt hierdoor een rol die de waterkeringsfunctie overstijgt.

titel dijkwerken linkeroever Antwerpen
locatie Antwerpen
opdrachtgever Waterwegen en Zeekanaal nv
contactpersoon Reinhilde Van Hooydonck
fase afgerond
looptijd 2011-2012
oppervlakte 103 ha
programma ophoging van dijken in het kader van het Sigmaplan, landschappelijke integratie, uitwerking publieke ruimte
taken inventarisatie, knelpuntenonderzoek, ruimtelijke visievorming
budget € 15.000.000
projectteam Björn Bracke, Koen Moelants, Luc Wallays, Maxim Porres, Steven Petit
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking SBE
links
OMGEVING