Menu

Doortocht Leie - Menen info

De werken aan de Doortocht van de Leie in Menen kaderen binnen het grotere project Seine-Schelde dat twee topregio’s in Europa moet verbinden. Hiervoor zijn ter hoogte van het centrum van Menen infrastructuurwerkzaamheden noodzakelijk om de doorvaart van grotere container- en duwvaartschepen mogelijk te maken. Deze houden onder andere het verbreden en rechtrekken van de Leie in alsook het vervangen van de bestaande centrumbrug door een nieuwe, hogere brug en de realisatie van nieuwe publieke ruimte. OMGEVING heeft als partner van de tijdelijke handelsvennootschap (THV) Doortocht Menen de opdracht voor de Leiewerken in het centrum van Menen, die kaderen binnen het project Seine Schelde Vlaanderen, binnengehaald. In de THV bundelen drie ontwerp- en studiebureaus hun krachten: SBE verzorgt het deel waterbouwkunde, NEY & Partners neemt het ontwerp van de bruggen op en OMGEVING staat in voor het ontwerp van de publieke ruimte.

De nieuwe publieke ruimte moet een echte ontmoetingsplek worden waar stadsbewoners en bezoekers kunnen genieten langs het water. Hierbij is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid door middel van hellingen en trappen naar de verlaagde zones. Een andere belangrijke pijler in het ontwerp is de groenbeleving. Hierbij is gestreefd naar een evenwichtig aandeel in groen en verharding. Enkele intensieve groenzones worden aangevuld met extensief grasland en kleurrijke borders. Dit komt niet alleen de biodiversiteit ten goede, maar geeft tevens een meerwaarde aan de groenbeleving. Het gebruik van eerlijke en duurzame materialen versterkt deze belevingswaarde.

titel doortocht Leie
locatie Menen
opdrachtgever De Vlaamse Waterweg
contactpersoon
Jonas Vermander
fase
definitief ontwerp – opmaak uitvoeringsdossier
looptijd 2015-...
gunningswijze openbare aanbesteding
budget
€35.000.000
oppervlakte 72.000 m2
programma
bouwen van een nieuwe centrumbrug, verbreding van de Leie en kaaiwerken, aanleg publieke ruimte
taken
inventarisatie, ontwerp, werfbegeleiding, ondersteuning participatietraject
projectteam Kevin Favere, Luc Wallays, Steven Petit, Sofie Baert, Koen Moelants, Peter Seynaeve, Jhon Prada
projectverantwoordelijke Steven Petit
samenwerking
SBE, NEY + Partners
   

 

OMGEVING