Menu

Dorpsplein en omgeving - Lille (Wechelderzande) info

Wechelderzande is een kleinschalig dorp in de gemeente Lille, tussen Antwerpen en Turnhout. Het drukke verkeer langs de hoofdontsluitingswegen, het onderbenutte onroerende patrimonium en de verouderde infrastructuren vormden de aanleiding voor het gemeentebestuur om een wensbeeld voor de dorpskern op te maken. Na de opmaak van het Wensbeeld voor Wechelderzande door OMGEVING in 2015 heeft het gemeentebestuur beslist om enkele strategische plekken in het dorpshart te vernieuwen. In een eerste fase werd het park rond het Hof D’Intere vernieuwd.

 In een tweede fase werden het dorpshart rond de kerk, de Heymansstraat en het pleintje aan den Hert heringericht. De ambitie was om het groene karakter van het dorp te versterken en de woonkwaliteit te verhogen. De nieuwe inrichting is erop gericht om de toegankelijkheid en verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in de dorpskern te vergroten.

 Het groene dorpshart krijgt vorm door de zone rond de kerk te ontharden en te vergroenen. Na afbraak van de voormalige school ontstaat er een nieuwe pleinruimte langsheen de Oostmalsebaan. De oude kerktuin wordt vergroot en in ere hersteld. De tuin is aangeplant met een grote variatie aan vaste planten die een ideaal biotoop vormen voor insecten en kleine dieren, maar waar er ook plaats is voor de opvang van hemelwater. Het pleintje rond de monumentale bomen in den Hert werd heringericht tot een aangename verblijfsplek. Een nieuw, groter plantvak creëert meer ruimte voor de bomen. Op verschillende locaties zijn er nieuwe toekomstbomen aangeplant.

 Het nieuwe dorpshart werd aangelegd met hoogwaardige materialen. De verhardingen werden aangelegd in natuursteen. Op verschillende strategische plekken zijn grote zitbanken ingepast die kunnen uitgroeien tot nieuwe ontmoetingsplekken voor het dorp. Het gietijzeren hekwerk rond de kerk werd volledig gerestaureerd en vormt het sluitstuk van de herwaardering van het dorpshart.

titel Dorpsplein en omgeving
locatie
Lille (Wechelderzande)
opdrachtgever
gemeente Lille
contactpersoon
Johan Bockx
fase uitgevoerd
looptijd
2017-2022
budget € 1.910.000 excl. btw
oppervlakte 10.250 m²
programma afbraak voormalige school, vernieuwen Heymansstraat, aanleg dorpsplein en kerktuin, aanleg gescheiden rioleringsstelsel
taken ontwerp en uitvoering heraanleg dorpshart
projectteam Gilles Horemans, Kristof De Bonte, Kristof Van Oosterwijck, Maarten Moers
projectverantwoordelijke Kristof De Bonte
   
   
   
OMGEVING