Menu

ecoduct De Munt - Wuustwezel info

De realisatie van een ecoduct in Wuustwezel is een van de bindende bepalingen in de verleende vergunning voor de aanleg van de hogesnelheidslijn. Om de werking van het ecoduct te garanderen werkte OMGEVING grootschalige landschappelijke ingrepen uit die de ecologische efficiëntie verbeteren en verzekeren. Optimalisatievoorstellen voor de vormgeving van het ecoduct, met een grootte van 110 bij 60 meter, en voor het detailontwerp van de toegangshellingen, de afwatering, en de vegetatie op en rond het ecoduct laten het ecoduct De Munt uitgroeien tot een herkenbaar baken vlakbij de grens met Nederland.

titel ecoduct De Munt
locatie Wuustwezel
opdrachtgever Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
contactpersoon Luc Janssens
fase gerealiseerd
looptijd 2007-2008
oppervlakte 50 ha
programma ecoduct (6.600 m²)
taken landschapsstudie, architectuur ecoduct, communicatie
budget € 12.000.000
projectteam Luc Wallays, Miet De Haeck, Tompy Hoedelmans
projectverantwoordelijke Luc Wallays
samenwerking Econnection (ecologie)
links http://www.rldevoorkempen.be
links
OMGEVING