Menu

geïntegreerd stedenbouwkundig plan Dampoort - Gent info

In samenwerking met B-architecten en Arcadis maakte OMGEVING een stedenbouwkundig plan op voor de stationsomgeving van Gent Dampoort, één van de meest complexe mobiliteitsknopen in Vlaanderen. Het plan bouwt verder op de resultaten van het verkennend onderzoek van OMGEVING en MINT uit 2013. Het voorkeurscenario uit het verkennend onderzoek omvat een ondertunneling van de stadsring R40 ter hoogte van het station. Dit scenario zet bovengronds in maximaal op een hoogwaardige verknoping van duurzame transportmodi en op de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte. Het plan werd opgemaakt in opdracht van de stad Gent en in nauwe samenwerking met de projectpartners De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, departement Mobiliteit en Openbare Werken, NMBS en Infrabel.

Het projectgebied omvat drie deelzones: de zone ten noorden van het station, het transferium en de zone in het zuiden. In de zone transferium wordt een optimale connectie nagestreefd tussen de verschillende vervoersmodi. Met de nieuwe inplanting en inrichting van het bus- en tramstation ontstaat een vlotte verbinding tussen trein, tram en bus. Daarnaast komt eveneens een ruime fietsparking op de eerste verdieping boven het station, gekoppeld aan een doortocht van de fietssnelweg F40. Naast de mobiliteitsinfrastructuur legt het stedenbouwkundig plan de krijtlijnen vast voor nieuwe bebouwingsmogelijkheden in de drie deelzones en formuleert het ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de inrichting van het publiek domein. Zo komen twee nieuwe parkzones in de noordelijk en zuidelijke zones, en krijgt de zone transferium een nieuw verlaagd kaaiplein aan de zwaaikom.

titel stedenbouwkundig plan stationsomgeving Dampoort
locatie Gent
opdrachtgever stad Gent
contactpersoon Hannelore Vandorpe
fase afgerond
looptijd 2018-2020
programma gemengd stedelijk programma
taken opmaak stedenbouwkundig plan, ontwerpend onderzoek
projectteam Björn Bracke, Kevin Favere, Lorenzo de Simone, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Björn Bracke
samenwerking B-architecten, Arcadis
OMGEVING