Menu

gemeentepark - De Panne info

Het herwaarderingsplan voor de historische Dumontwijk, in het verleden als pilootproject opgemaakt door OMGEVING, voorziet een volledige herinrichting van het gemeentepark als eerste publieke interventie. De kwaliteitsvolle heraanleg van het park zet de toekomstige krijtlijnen uit en toont het hoge ambitieniveau van het gemeentebestuur van De Panne voor latere interventies in de wijk. Door zijn eigenheid, de specifieke ligging boven op een paraboolduin en de geladen historiek van dit park, ontwierp OMGEVING een duurzaam toekomstbeeld dat op een hedendaagse manier de landschapshistoriek verbeeldt. Een wuivende helmgrasvegetatie op de duin, een dichte struweelzone en een gevarieerde bomenlaag, die verwijst naar de climaxvegetatie, tonen de verschillende natuurlijke ontwikkelingsstadia van de zilte duinvegetatie. Het ontwerp combineert bovendien de rijke ontstaansgeschiedenis met de noden van een hedendaags stadspark.

Het ontwerp voor het gemeentepark werd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in 2008 bekroond als één van de voorbeeldstellende projecten inzake harmonisch park- en groenbeheer in Vlaanderen.

titel gemeentepark De Panne
locatie De Panne
opdrachtgever gemeente De Panne
contactpersoon Wim Morel
fase gerealiseerd
looptijd 2009-2012
programma restauratie muren, herinrichting park, oprichting van nieuw uitkijkplatform
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget € 650.000
projectteam Koen Moelants, Luc Wallays, Peter Seynaeve, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
prijzen voorbeeldstellend project harmonisch park- en groenbeheer 2008
publicaties 2011, Steunpunt Straten, 'Gemeentepark, De Panne' in Praktijkboek Publieke Ruimte 2011 (Berchem)
links
OMGEVING