Menu

Goswin de Stassartstraat, Schoutestraat, omgeving Sint-Jan - Mechelen info

De heraanleg van de Goswin De Stassartstraat, Stoutetstraat en de omgeving van de Sint-Janskerk vormt het sluitstuk van belangrijke ingrepen in de publiek ruimte van het centrum van Mechelen. De Goswin De Stassartstraat maakt de verbinding tussen het hart van de stad, de Wollemarkt naast de Sint- Romboutskathedraal en het geweten van de stad, de kazerne Dossin aan de Vesten. Goswin De Stassartstraat is de ruggengraat tussen deze twee plekken met daartussen belangrijke en pittoreske straten zoals Schoutetstraat en Sint- Janstraat met de omgeving van de Sint-Janskerk en toegang tot het museum Hof van Busleyden.

Goswin De Stassartstraat heeft een belangrijke functie in de ontsluiting van de stad. Samen met de Sint-Katelijnestraat is deze straat een belangrijk onderdeel van de parkeerlus in dit deel van de stad en fungeert daardoor als een visitekaart van de stad. De straat wordt bovendien geflankeerd door enkele zeer mooie oude en nieuwe stadswoningen.

titel Goswin de Stassartstraat, Schoutestraat, omgeving Sint-Jan
locatie Mechelen
opdrachtgever stad Mechelen
fase uitgevoerd
looptijd 2014-2017
programma herinrichting straten en omgeving Sint-Janskerk
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfopvolging
budget € 2.500.000 exl. btw
projectteam Koen Moelants, Luc Wallays, Peter Seynaeve, Tompy Hoedelmans
projectverantwoordelijke Tompy Hoedelmans
samenwerking D+A consult
links
OMGEVING