Menu

Groen Zuid - Antwerpen info

De geplande sociale woningen vormen de schakel met het bestaande weefsel en de toegangspoort tot het nieuwe woongebied. Zij bekleden een strategische plaats (tussen oud en hedendaags, tussen bestaand en nieuw) in het project.

Er wordt ingezet op de typologie van de tussenmaat. De tussenmaat maakt het mogelijk overgangen tussen de domeinen niet abrupt, maar geleidelijk te laten verlopen en als zodanig vorm te geven. Hierdoor kan het collectief een concrete plek worden geboden. Door de tussenmaat centraal te stellen, wordt een andere kleinschalige vorm van collectiviteit in de woonomgeving geïntroduceerd.

Voor de typologie van de rijwoningen wordt teruggegrepen naar de arbeiderswoning en de bel-etage-woning. De kwaliteiten van beide ‘klassieke’ woontypes, die eigen zijn aan de omgeving, worden geïntegreerd in het nieuwe type. Door de woningen plaatselijk twee meter naar achter te laten springen ontstaat er een bredere voorzone. Deze zone kan worden ingezet als bloembak, groenzone, loggia enz. Hierdoor geven de woningen ook iets terug aan de straat. Door de woningen niet te diep te maken en een naar achteren hellend dak te geven, ontstaat een beter bezonbare tuin. De woningen zijn allen van het doorzontype.

Een gelijkaardige strategie wordt toegepast op de hoekappartementen. Hier wordt niet gekozen voor een massief volume. Door het loswerken van de volumes ter hoogte van de toegangen ontstaan er aangename binnenruimten die voldoende ‘ademruimte’ creëren voor alle woningen van het project. Op deze manier kan een kwaliteitsvolle scenografie worden gevonden voor het ontsluiten van de woningen: via de straat komt men overdekt binnen in een semipubliek binnengebied dat leidt naar een verticale circulatie. Hierdoor ontstaat een aangename semipublieke ontsluiting op alle niveaus.

titel Groen Zuid
locatie Antwerpen
opdrachtgever Woonhaven Antwerpen
contactpersoon Ellen Denis
fase in uitvoering - fase 1 gerealiseerd
looptijd 2012-2017
gunningswijze besloten wedstrijd (laureaat)
oppervlakte 10.000 m²
programma 90 sociale woningen, waarvan 39 rijwoningen en 51 appartementen
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget € 12.900.000
projectteam Dries Anthonissen, Filip Lagiewka, Gordan Cengic, Inne Van Dijck, Karol Grygolec, Katrien Van Dijck, Marc Van Hove, Quinten Foccaert, Ruben Stuijk, Sarah Boschman, Wim Mertens
projectverantwoordelijke Marc Van Hove
samenwerking RE-ST
aannemer
links