Menu

Groenpool Tielrode - Temse info

De Groenpool Tielrode is een integraal koppelplan, waar natuurontwikkeling, recreatie, landbouw, veilig verkeer en klimaatadaptieve wijken hand in hand gaan.

Het is een cruciale schakel in de natuurverbinding over de Wase Cuesta. De Vlierbeek kan opnieuw fungeren als natte natuurverbinding. Daar waar de beek vandaag de dag wordt gekneld, krijgt zij in de toekomst opnieuw voorrang. Zo wordt de Vlierbeek getijdengevoelig gemaakt en wordt een ecoviaduct voorgesteld. Recreanten, maar ook fauna en flora krijgen door dit ecoduct een conflictvrije toegang tot de natuur op de cuesta.

De Groenpool is een open ruimte sprong voor Tielrode. Door haar unieke ligging passeren nu al veel recreanten langs Tielrode en de toekomst biedt plaats voor ontspanning te midden van een afwisselend cuestalandschap.

De waterrijke cuesta kan behouden en zelfs versterkt worden door minimale aanleg van wegenis en verharding van het landschap. Inwoners worden gestimuleerd de auto aan de rand van de wijk te parkeren en de fiets te nemen. Slimme woonvormen nemen zo weinig mogelijk open ruimte in en maken plaats voor groen en water.

De Groenpool ligt te midden van een groot landbouwgebied. Op zo veel mogelijk gronden kan worden ingezet op agro-ecologisch (natuurinclusief) boeren. Hierdoor vermindert de insijpeling van voedselrijke nitraten in de kwetsbare natuur  en wordt de impact op het milieu gereduceerd.

titel Groenpool Tielrode
locatie Temse
opdrachtgever gemeente Temse
contactpersoon
Wim Vereecken
fase
afgerond
looptijd 2019
gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
oppervlakte
circa 245 ha
programma masterplan
taken
haalbaarheidsonderzoek met integraal koppelplan natuur, recreatie, landbouw, veilig verkeer en klimaatadaptieve wijken
projectteam Andries De Coninck, Steven Petit, Sven Augusteyns
projectverantwoordelijke Steven Petit
samenwerking Hesselteer

 

OMGEVING