Menu

hernieuwbare energie in het bebouwd perifeer landschap - Brasschaat - Kapellen - Schilde - Schoten - Sint-Job-in-‘t-Goor - Zoersel info

Het totale energieverbruik van het bebouwd perifeer landschap ten noordoosten van Antwerpen was in 2011 gelijk aan 3.450.000 MWh. De totale CO2-uitstoot in het gebied bedroeg in datzelfde jaar 739.883 ton CO2. Daarmee ligt het relatieve verbruik (het verbruik ten opzichte van het aantal inwoners) door huishoudens in het bebouwd perifeer landschap hoger dan het provinciaal gemiddelde. Voor het bebouwd perifeer landschap wordt bovendien verwacht dat het verbruik door huishoudens tegen 2020 zal stijgen met 7,9%.

Deze verwachte stijging is de aanleiding voor de provincie Antwerpen om voor het bebouwd perifeer landschap een studie uit te voeren naar het potentieel aan hernieuwbare energie, om zo te streven naar CO2-neutraliteit tegen 2050. Doordat fossiele brandstoffen steeds schaarser zullen worden, wordt bovendien rekening gehouden met een verregaande elektrificatie van onze samenleving.

De potentiestudie geeft per hernieuwbare energiebron (zonne-energie, windenergie, energie uit stromingsbronnen, energie uit afval en biomassa, en omgevings- en aardwarmte) en de daaraan gekoppelde technieken aan welke energiebron het meest kansrijk wordt geacht, rekening houdend met de ruimtelijke, juridische, technische, financiële randvoorwaarden en de te verwachten productiecapaciteit.

 

titel hernieuwbare energie in het bebouwd perifeer landschap
locatie Brasschaat, Kapellen, Schilde, Schoten, Sint-Job-in-‘t-Goor, Zoersel
opdrachtgever provincie Antwerpen
contactpersoon Tine Van Passel
fase afgerond
looptijd 2014-2015
oppervlakte 80 ha
programma zonne-energie, windenergie, energie uit stromingsbronnen, energie uit afval en biomassa, omgevings- en aardwarmte
taken potentiestudie
projectteam Carolien Decq, Filip Lagiewka, Rob Van Hees, Tom Beyaert
projectverantwoordelijke Filip Lagiewka
samenwerking Zero Emission Solutions
links
OMGEVING