Menu

herwaardering Stadspark - Antwerpen info

Het Stadspark is de grootste groene long in de Antwerpse binnenstad. Het park is meer dan 150 jaar geleden ontworpen volgens de principes van de romantische landschapsstijl, wat tot op vandaag sterk wordt gewaardeerd door bezoekers en omwonenden. Het oorspronkelijk ontwerp van Friederich Eduard Keilig uit 1868 is nog herkenbaar en vrij goed bewaard gebleven. Omwille van de grote historische en botanische waarde is het park in 2010 beschermd als monument. Helaas wordt de karakteristieke Stadsparkvijver sinds de jaren ‘60 niet meer gevoed door de Herentalse Vaart en kan het oorspronkelijke waterpeil niet worden gehandhaafd. Door de evolutie van het groenbestand en veranderingen in het beheer is de groenstructuur sterk gedegradeerd. Het Stadspark heeft echter nog steeds een hoge potentiële waarde op het vlak van ecologie, educatie, historiek, zachte recreatie, klimaatadaptatie enz. Om al deze redenen drong een herwaardering van het Stadspark zich op.

De ontwerpaanpak voor het herwaarderingsplan vertrekt vanuit ‘de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit’, ‘een divers park voor diverse gebruikers’ en ‘een klimaatpark in het hart van de stad’. Deze drie strategieën definiëren de gemeenschappelijke waarden van alle actoren die vanuit diverse hoeken kijken naar het Stadspark. De gelaagde visie vertaalt zich in een herwaarderingsplan van het Stadspark op schaal van de stedelijke ruimte. Een ontwerpproces op maat van de opgave en in dialoog met het stadsbestuur, de stadsdiensten, de actoren en de ruime bevolking verfijnt het ambitieuze maar tegelijk realistische ontwerpvoorstel en leidt uiteindelijk tot een gefaseerde realisatie op terrein.

titel herwaardering Stadspark
locatie Antwerpen
opdrachtgever stad Antwerpen
contactpersoon Evelyn Adriaensen
fase in opmaak
looptijd 2020-2022
gunningswijze 1e prijs ontwerpwedstrijd
oppervlakte 17 ha
programma speelfontein, ligweide, enz.
taken herwaarderingsplan, procesbegeleiding, voorwaardelijke uitvoering deelprojecten
projectteam Andries De Coninck, Carolien Decq, Elizabeth Houttekiet, Hans Druart, Luc Wallays, Manuel Esteban Alvarez
projectverantwoordelijke Hans Druart
samenwerking Hydroscan, Yellow Window
OMGEVING