Menu

inrichtingsstudie Logistiek Park Waasland - Waaslandhaven - Beveren info

OMGEVING heeft in samenwerking met Cenergie, Quares en Rebel een inrichtingsstudie uitgevoerd voor het Logistiek Park Waasland (LPW). Dit logistiek bedrijventerrein is gesitueerd in de zuidelijke hoek van de Waaslandhaven tussen de expresweg E34, Verrebroekstraat en Schoorhavenweg en heeft een totale oppervlakte 170 hectare. Het LPW is opgesplitst in een oostelijke en westelijke zone. De twee zones worden fysiek gescheiden door een infrastructurenbundel die bestaat uit de Noord-Zuidverbinding en het Liefkenshoekspoor. In de oostelijke zone is reeds een oppervlakte van 50 hectare logistieke infrastructuur ontwikkeld.

Het duurzame basisopzet van het uitgewerkte inrichtingsplan vertrekt van een rationele gridstructuur die flexibel kan worden ingevuld doorheen de tijd. Het plan zet in op een multimodale ontsluiting over de weg en het spoor, speelt in op de adreswaarde langs de op- en afritten van E34 en clustert maximaal gemeenschappelijk groen en waterberging. De inbedding van een traag netwerk is voorzien, evenals een robuust landschappelijk-ecologisch kader rond het terrein. De oostelijke zone is voorbehouden voor meer grootschalige haven- en industriële logistiek waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige en nieuwe multimodale vervoersystemen. In de westelijke zone bieden kleinere percelen ruimte voor kleinschaligere logistieke activiteiten. Voor beide zones gaat ruime aandacht naar groeninrichting, met bijkomende eisen op vlak van een duurzame bedrijfsinrichting en een beperking van mogelijke hinder. De centrale groenas vormt hierbij een overkoepelende structuur die voor beide zones ontsluiting, waterbuffering en groen bundelt.

titel inrichtingsstudie Logistiek Park Waasland
locatie Waaslandhaven-Beveren
opdrachtgever Maatschappij Linkerscheldeoever
contactpersoon Marjan Van Avermaet
fase afgerond
looptijd 2014-2015
oppervlakte 170 ha
programma logistieke infrastructuur, multimodale ontsluiting, landschappelijke inpassing
taken inrichtingsstudie
projectteam Carolien Decq, Kevin Favere, Luc Wallays, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
samenwerking REBEL, Quares, Cenergie
links

 

OMGEVING