Menu

jeugdzone Engels Kamp - Geel info

In navolging van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kievermont wenst de stad Geel een deel van het militair domein Engels Kamp te ontwikkelen tot de speel- en jeugdcluster. Het speelbos fungeert vandaag de dag al als een locatie waar de Geelse kinderen zich op het voormalige militair domein kunnen uitleven. Ook voor Akabe-scouting, de jeugdbeweging die met haar lokalen is gevestigd op de site, is de transformatie een ijkpunt voor hun jeugdwerking. De zoektocht naar ideeën voor hun nieuwe infrastructuur is een evenwichtsoefening naar flexibiliteit, budget en timing.

Het maximaal behoud van het bestaande militaire karakter vormt het overkoepelend uitgangspunt voor de herontwikkeling van de volledige zone. Tegelijk bezitten de verschillende programma-elementen elk hun eigen ruimtelijke kenmerken. Daarom kan de jeugdzone worden ingedeeld in verschillende typerende deelruimten. De structuurschets gaat uit van vier deelzones die, elk met hun eigen kenmerken en functies, een samenhangende parkzone vormen. Van west naar oost gaat het om volgende zones: de overgangszone met kiss and ride en spelelementen, de overdekte voormalige militaire loods met jeugdlokalen, de centrale weide  met kampvuurplek en het overdekte spelprogramma. De afwisseling van de verschillende deelruimten bepaalt mee de aantrekkelijkheid van de nieuwe parkzone. Het kloppend hart van de speelzone wordt de op te waarderen en open gewerkte militaire loods waaraan verschillende functies worden gekoppeld. Door haar centrale ligging, op de kruising van twee belangrijke assen en grenzend aan verschillende activiteitenzones, zal deze zone uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor zowel de jeugdbewegingen als de parkbezoekers.

titel jeugdzone Engels Kpmp
locatie Geel
opdrachtgever stad Geel
contactpersoon Greet Verwerft
fase afgerond
looptijd 2017-2018
oppervlakte circa 3 ha
programma inrichting jeugdzone met parking, kiss and ride, spelelementen, inrichting voormalige militaire loods met jeugdlokalen en sanitair, speelweide, kampvuurplek, overdekt spelprogramma en uitbreiding speelbos
taken analyse, programma, structuurschets, globale kostenraming
projectteam Andries De Coninck, Irene San Sebastian, Joke Vande Maele, Peter Swyngedauw
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
links
OMGEVING