Menu

kantooromgeving Securex - Gent info

De omgeving rondom de nieuwbouw van Securex vormt de verbindende ruimte tussen de verschillende functies, gebouwen en gebruiksvormen, dit zowel binnen de grenzen van de site als daarbuiten. Het ontwerpvoorstel keert zich af van de traditionele verkavelingsvormen, waar vertrokken wordt vanuit een traditioneel stratenpatroon. Het ontwerp vertrekt vanuit een inkomplein, waarbinnen de verschillende functies, circulatiebewegingen en gebruiksvormen zijn geïntegreerd. Een vast raster, inspelend op de architectuur van het gebouw, is over de site uitgetrokken. Binnen dit raster zijn verharding en groen op een doordachte wijze met elkaar verweven.

De binnentuin van het gebouw krijgt een eigen vormgeving die inspeelt op de beleving binnen de tuin zelf, maar ook van bovenuit, vanuit de kantoren, een attractief beeld oplevert. Een willekeurig lijnenspel, met gekleurde vlakken verharding en afgewisseld met groenmassieven met vaste plantenborders, biedt de mogelijkheid om deze ruimte flexibel te gebruiken, als een verlengstuk van de interne functies van de cafetaria en het kantoorgebouw.

titel kantooromgeving Securex
locatie Gent
opdrachtgever Arch&Teco
contactpersoon Sepp Matyn
fase uitgevoerd
looptijd 2017-2021
budget € 721.254 excl. btw
oppervlakte 6800 m²
programma omgevingsaanleg kantoortuin, inkomplein en parkeerzone
taken ontwerp tot en met opvolging uitvoering omgevingsaanleg
projectteam Chris Vermander, Jehanne Storms, Hans Druart, Ruben Eelbode
projectverantwoordelijke Ruben Eelbode
aannemer Wyckaert
OMGEVING