Menu

Kristus Koningcampus - Brecht info

De scholencampus ligt aan de rand van het dorpscentrum van Sint-Job-in-’t-Goor. Kenmerkend voor de site zijn de omvang en het groene karakter van de campus alsook de hoogstaande interbellum architectuur van de oorspronkelijke gebouwen. De latere toevoegingen getuigen van een mindere architecturale kwaliteit en zijn op een weinig doordachte manier op de site ingeplant. Bij de realisatie van een nieuw schoolgebouw wenst OMGEVING zowel in te zetten op de slimme stedenbouwkundige inpassing als op de architecturale kwaliteit van het gebouw en de omgevende publieke ruimte.

De patio vormt het hart van het gebouw. De rustige binnenruimte laat overvloedig licht toe terwijl ze toch een relatief prikkelarme omgeving vormt. Door een deel van de zeventien klaslokalen in te planten onder een hoek van 15° ten opzichte van de basisassen van het gebouw, ontstaan uitnodigende circulatie- en gebruiksruimten die flexibel in te nemen zijn. De drie hoofdcomponenten van het programma, BULO, BUSO en polyvalente ruimte, kunnen zowel apart als in zijn geheel functioneren. De multifunctionele ruimte op het gelijkvloers kan volledig autonoom functioneren waardoor ze ook buiten de schooluren kan worden gebruikt.

De lagere en de secundaire school beslaan allebei twee verdiepingen en zijn met elkaar verbonden. Deze ‘brug’ vormt op het gelijkvloers op natuurlijke wijze de overdekte speelplaats en markeert de toegang tot de patio. In de oksel van het gebouw zijn de leraarskamer en enkele technische ruimten ingeplant. Zij vormen op die manier een natuurlijke en tevens functionele buffer tussen beide scholen. Doordat de circulatiezone alle programmaonderdelen met elkaar verbindt, kunnen de ruimten indien nodig op een flexibele wijze worden heringedeeld.

titel Kristus Koningcampus
locatie Brecht
opdrachtgever vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
fase gerealiseerd
looptijd 2009-2017
gunningswijze raamcontract met Broeders van Liefde
oppervlakte 1.700 m² (bruto oppervlakte)
programma klassen en polyvalente ruimte voor BULO en BUSO
taken ontwerp en werfopvolging
budget € 2.500.000
projectteam Anneleen Smedts, Corneel Baert, Eef Van Meer, Piet Deruytter
projectverantwoordelijke Piet Deruytter
samenwerking All Engineering (stabiliteit), Botec (techniek)
links