Menu

Lijnmolenpark - Gent info

In opdracht van Sogent maakte OMGEVING een ambitienota, het ontwerp verkavelingsplan en het wegenisplan op voor de ontwikkeling van het bouwblok begrensd door Lijnmolenstraat, Frans Uyttenhovestraat en Sint-Dorotheastraat te Sint-Amandsberg. De site was sterk begroeid en vormde hierdoor een groene oase binnen het bouwblok.

Als pilootproject was het ambitieniveau van deze ontwikkeling hoog waarbij ontwerpend onderzoek is gevoerd naar een duurzaam verkavelingsmodel met passiefwoningen. Op verschillende schaalniveaus zijn weldoordachte keuzes gemaakt om dit vooropgestelde doel te bereiken. De ambitienota is een samenvatting van alle inzichten die tijdens het ontwerpproces aan bod zijn gekomen en van de gemaakte keuzes. Het document fungeerde als aanvulling en verduidelijking van de verkavelingsvoorschriften en had als voornaamste doel de vooropgestelde ruimtelijke en duurzame kwaliteiten tijdens de ontwikkeling van dit nieuwe stukje stad te bewaken.
De architectenbureaus denc!-studio en BLAF architecten stonden in voor de realisatie van de in totaal 44 nieuwe grondgebonden woningen en meergezinswoningen.

titel Lijnmolenpark
locatie Gent
opdrachtgever Sogent
fase gerealiseerd
looptijd 2011-2013
oppervlakte circa 2 ha
programma 44 nieuwe passief- en energiezuinige grondgebonden woningen en meergezinswoningen
taken opmaak ambitienota, verkavelings- en wegenisplan
projectteam Luc Wallays, Maarten Moers, Tristan Verleyen
projectverantwoordelijke Luc Wallays
OMGEVING