Menu

Luipegemkouter - Bornem info

Een aaneenschakeling van kleine woonkernen op de stuifzandrug is één van de structuurbepalende elementen van de gemeente Bornem. De open ruimte verbindingen tussen deze woonkernen maken deel uit van dit ruimtelijk systeem. Luipegemkouter is één van de meest waardevolle open ruimte verbindingen op de stuifzandrug. Naast de centrale open ruimte met akkers en weilanden zijn er waardevolle bossen en heiderelicten aanwezig. De doelstelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is het duurzaam omgaan met de open ruimte door middel van het beschermen van de openheid, het versterken en verbinden van de natuurlijk waardevolle gebieden, het ordenen van het recreatief ruimtegebruik en het uitbouwen van het netwerk van kleine landschapselementen. Om de wildgroei van ruiteractiviteiten te beheersen en de sport een toekomst te geven in dit gebied, plant de gemeente een overdekte ruiterpiste. In het ruimtelijk uitvoeringsplan worden garanties geboden voor een hoogwaardige architectuur en landschappelijke inpassing.

hier tekst invoegen

titel RUP Luipegemkouter
locatie Bornem
opdrachtgever Gemeente Bornem
contactpersoon César Smits
fase definitief goedgekeurd
looptijd 2004-2009
oppervlakte 140 ha
programma versterken van bos- en natuurgebied, ruimte voor ruiterverenigingen, landschappelijk en ecologisch waardevol agrarisch gebied, padennetwerk, speelbos, afwerking bebouwingsranden, sportvelden
taken ruimtelijk onderzoek, landschapsontwerp, ruimtelijk uitvoeringsplan
projectteam Dora Borghijs, Guy Vloebergh, Gwen Laureys, Rob Van Hees
projectverantwoordelijke Guy Vloebergh
links www.bornem.be
links
OMGEVING