Menu

Manchesterlaan - Antwerpen info

In uitvoering van het masterplan voor de wijk Luchtbal, waarbij het verbeteren van het woonpatrimonium in functie van een verhoogde sociale mix wordt vooropgesteld, werd OMGEVING aangesteld als ontwerper van de publieke ruimte.

De drie binnentuinen en omliggende straten in het project vormen een centrale plek in de vernieuwde wijk. Een egaal mineraal vlak laat verschillende gebruiksmogelijkheden toe, zonder deze op voorhand vast te leggen. De vrije, open ruimte is maximaal en accentueert de monumentaliteit van de omliggende woontorens. Bomen worden daarom niet ingeplant als structurerende elementen, maar vormen veeleer groene accenten in het straatbeeld. Deze monumentale groenobjecten verzachten het beeld en garanderen een groene continuïteit.

De verschillende semipublieke, introverte binnentuinen van de nieuwe woonblokken contrasteren met de open, brede en verharde woonstraten. Een kleinschalige halfverharding in grind benadrukt het meer intieme karakter. Brede betonnen zitranden, spelprikkels en clusters van aantrekkelijk groen slingeren speels doorheen de binnentuinen, doorbreken de lange zichtlijnen en accentueren de kleinschaligheid van de tuinen.

titel Manchesterlaan
locatie Antwerpen
opdrachtgever VMSW, stad Antwerpen, Riolink, Woonhaven
fase uitgevoerd
looptijd 2010-2016
oppervlakte 800 m nieuwe rijweg + 2000 m² binnenzone
programma nieuwe wegenis en binnenzones van nieuwe sociale woonwijk langsheen Manchesterlaan en enkele zijstraten
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget € 2.550.000 excl btw
projectteam Bert Van Looveren, Hans Sysmans, Koen Moelants, Luc Wallays, Maarten Moers
projectverantwoordelijke Luc Wallays
links
OMGEVING