Menu

masterplan Špitálka - Brno-Tsjechië info

OMGEVING heeft in het kader van een ideeënwedstrijd een masterplan voor de wijk Špitálka in Brno uitgewerkt. De stadsbouwmeester van de tweede grootste stad van Tsjechië, heeft deze wedstrijd uitgeschreven voor de transformatie van dit stadsdeel nabij het historisch centrum van Brno. Door aanpassingen aan de aanwezige energiecentrale, komt een aanzienlijke ruimte in aanmerking voor reconversie. De projectdefinitie van de ideeënwedstrijd stelt de ontwikkeling van een gemengde woon- en werkomgeving met ruimte voor recreatie voorop waarbij smart-city principes sturend zijn voor het ontwerpvoorstel.

Het ontwerpvoorstel ziet de rol van Špitálka vierledig: als een leverancier van energie en goederen, als een missing link binnen een groen netwerk, als een onderdeel van de stedelijke economie en als een woonomgeving. De combinatie van deze verschillende functies maakt de buurt tot een levendige en duurzame nieuwe wijk binnen de stad. De visie steunt op drie ruimtelijke lagen: het inpassen binnen de historiek van de omgeving, het revitaliseren van de twee rivieren Svitavskà en Ponàvka en het strategisch integreren van een nieuwe stedelijke boulevard.

De gefaseerde ontwikkeling van de nieuwe buurt start met een pilootproject waarbij de voormalige koeltoren als een uitkijktoren voor de stad fungeert. Bestaande gebouwen die worden afgestoten door de energiecentrale krijgen een tijdelijke invulling. De overige transformaties van het stadsdeel zijn niet locatie gebonden gepland. Om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe opportuniteiten geeft een set van ontwerpregels richting aan de verdere kwalitatieve transformatie van de site.

titel masterplan Špitálka
locatie Brno (Tsjechië)
opdrachtgever Kam Brno
periode 2018-2019
status afgerond, vierde plaats
programma masterplan publieke ruimte en ontwikkelingsstrategie
taken ideeënwedstrijd
projectteam Agne Dailidaite,  Amedeo Ardolino,  Andries De Coninck, Carolien Decq, Fien Batens, Lorenzo de Simone, Peter Swyngedauw
projectleider Fien Batens

 

OMGEVING