Menu

Moermanpark - Roeselare info

OMGEVING won de ontwerpwedstrijd voor de herontwikkeling van de Moermanparking in het centrum van Roeselare. De parking van meer dan één hectare asfalt maakt plaats voor een stadspark, een koelteplek in het stadscentrum. De Moermanparking biedt met de omvorming tot een klimaatadaptief park kansen voor ontmoeting, sport en spel. Zo transformeert de parking door ontharding tot een grote koeltezone, een groenblauwe long in het verlengde van de Ronde Kom en de Kleine Bassin, op een steenworp van het kernwinkelgebied.

Het ontwerp kiest voor een stevige stedelijke verankering en is opgebouwd volgens vier basisprincipes. Zo zal het nieuwe park fungeren als een ecologische hotspot, waar stedelijke fauna & flora hun thuis vinden. Daarnaast zal het park, gelegen in de historische bedding van de Sint-Amandsbeek, werken als een spons die water opneemt bij hevige regenval en zo langere droogteperiodes kan overbruggen. Het derde principe vertrekt vanuit de ondergrond en een doordacht reliëf om het bodemverzet te beperken en een aantrekkelijk landschap te creëren. Een mensgericht ontwerp geldt als laatste basisprincipe waarbij zowel jong als oud hun plaats krijgen in het park!

titel Moermanpark
locatie Roeselare
opdrachtgever stad Roeselare
contactpersoon Korneel Morlion, stadsontwikkelaar
fase definitief ontwerp
looptijd 2022 - 2024
gunningswijze eerste prijs ontwerpwedstrijd
oppervlakte circa 1 ha
programma ontwerp van nieuw stadspark
taken ontwerp en coördinatie van de uitvoering
projectteam Christophe Carrette, Hans Druart, Kevin Favere, Luc Wallays, Paulius Usevicius
projectverantwoordelijke Hans Druart
samenwerking VK architects+engineers
OMGEVING