Menu

Molenbeekvallei - Beersel - Sint-Genesius-Rode info

In het kader van het landinrichtingsproject Land van Teirlinck heeft het team OMGEVING – Driekwart Groen – Eco-Insight – Aquadvice een visie voor de Molenbeekvallei te Beersel en Sint-Genesius-Rode opgemaakt. Als voorbereidende studie op de opmaak van een inrichtingsplan is het team erin geslaagd een gedragen visie te formuleren die gebaseerd is op een geïntegreerde benadering van het thema water. De uitgangshouding ’ruimte voor water‘ treedt op als katalysator voor de herwaardering van landschappelijke structuren, de optimalisatie van gebieden met belangrijke ecologische waarden en de verdere recreatieve ontwikkeling op maat van het gebied. De selectie van exemplarische gebieden leverde acht actieplannen op, waarvoor een visie en concepten werden uitgewerkt. In deze actieplannen is uitgebreid beschreven hoe hydrologische aspecten worden verweven in een landschappelijke structuur, een ecologische drager, een recreatief knooppunt, een stedenbouwkundige ingreep of in een combinatie van verschillende aspecten. Zo is er een ideeënboek ontstaan dat bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Molenbeekvallei zal worden aangewend.

titel Molenbeekvallei
locatie Beersel, Sint-Genesius-Rode
opdrachtgever Vlaamse Landmaatschappij
contactpersoon Ingrid Beerens
fase afgerond
looptijd 2013-2014
oppervlakte 45 km²
programma ruimte voor water, natuur en recreatie
taken visievorming open ruimte
projectteam Andries Deconinck, Carolien Decq, Peter Swyngedauw, Tom De Cubber
projectverantwoordelijke Peter Swyngedauw
samenwerking Driekwart Groen, Eco-Insight, Aquadvice, Chris Desmedt
links www.vlm.be
links
OMGEVING