Menu

ontwikkeling havengebied Antwerpen - Antwerpen-Beveren-Zwijndrecht-Stabroek info

Het havengebied van Antwerpen wordt ‘de haven van de toekomst’. Bij de ontwikkeling van de haven van de toekomst gaat het niet alleen over dokken en bedrijventerreinen. Ook de woonkwaliteit in de polderdorpen, de robuustheid van natuur en landbouw en de afwikkeling van het verkeer op de rechter- en linkerscheldeoever zijn van belang.

Met het in 2013 en 2014 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan legt de Vlaamse regering de grenzen vast waarbinnen de haven zich in de toekomst op een duurzame wijze kan ontwikkelen. Tegelijk keurde de regering een uitgebreid actieprogramma goed. In dat actieprogramma staan allerlei acties die de economische ontwikkeling verzoenen met andere belangen in een duurzaam groeiscenario.

Vanaf 2014 is OMGEVING betrokken in de procesmatige en inhoudelijke uitvoering van het actieprogramma. Er is een projectstructuur opgericht, waarin de stakeholders zijn samengebracht in een centraal netwerk. Vanuit dit overkoepelende netwerk worden ongeveer tien werkgroepen aangestuurd, die vanuit een bepaald perspectief acties voorbereiden en uitvoeren (erfgoed en landschap, milieukwaliteit, landbouw, onthaal en recreatie, natuur, woon-werkverkeer en mobiliteit in diverse modaliteiten).

titel ontwikkeling havengebied Antwerpen
locatie Antwerpen, Beveren, Zwijndrecht, Stabroek
opdrachtgever Vlaamse overheid, departement MOW
contactpersoon Jan Hemelaer
fase in uitvoering
looptijd 2014-
oppervlakte 13.000 ha
taken inhoudelijke en procesmatige ondersteuning
projectteam Dora Borghijs, Guy Vloebergh, Jan Baelus, Rob Van Hees, Tom De Cubber
links haven van de toekomst - Antwerpen
links

 

OMGEVING