Menu

park OPZ - Geel info

Met een integraal masterplan voor de open zorgcampus zette OMGEVING de krijtlijnen uit voor de herwaardering van de historisch waardevolle gebouwen en het omgevende park. Een strak raster van paden, hagen en bomenrijen creëert een nieuwe orde. Het centrale hoofdgebouw is omgevormd tot een open dagverblijf voor zestig patiënten en een nachtverblijf voor dertig patiënten. De twee aangrenzende paviljoenen huisvesten een consultatiecentrum en therapieruimten met cafetaria. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de gebouwen en de integratie van duurzame technieken (warmtepomp, zonneboilers enzovoort). Hoewel het een utilitair gebouw is met strenge eisen op het gebied van brandveiligheid en hygiëne, heeft OMGEVING sterk ingezet op de huiselijke sfeer. Dit vertaalt zich in de keuze van het meubilair en de warme materialen.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

titel parkomgeving Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
locatie Geel
opdrachtgever VIPA,  Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
contactpersoon Hans Demolder (VIPA)
fase gerealiseerd
looptijd 2004-2008
gunningswijze open oproep
oppervlakte 14.000 m²
programma buitenruimte rondom drie gerenoveerde gebouwen gelegen in een open parklandschap
taken ontwerp, uitvoeringsdossier, werfbegeleiding
budget €750.000 excl. btw
projectteam Kathleen Verrijken, Kristof D’Hooghe, Luc Wallays, Peter Seynaeve, Wim Mertens
projectverantwoordelijke Peter Seynaeve
prijzen 1e prijs open oproep
publicaties 2010, Steunpunt Straten, 'Rehabilitatiecampus, Geel' in Praktijkboek Publieke Ruimte 2010 (Duffel)
links
OMGEVING