Menu

Over de Ring - Antwerpen (Linkeroever) - Zwijndrecht info

In het kader van het project ‘Over de Ring’ wordt de Antwerpse ring opgedeeld in zes zones waarvoor per zone een ontwerpteam is aangesteld: noord, noordoost, oost, zuidoost, zuid en west. OMGEVING heeft samen met het Deens architectenbureau COBE en het Nederlands ontwerpbureau De Urbanisten de opdracht gekregen om als team West de leefbaarheid in zone West te onderzoeken. Zone West bestaat uit Linkeroever en de gemeente Zwijndrecht, de zone heeft dus als belangrijkste uitdaging het significant verbeteren van de leefbaarheid door middel van strategische projecten. Na afronding van het project ‘Over de Ring’ wordt in alle zones een selectie gemaakt van de strategische projecten met het oog op uitvoering. De geselecteerde projecten worden gelijktijdig met de eerste fase van de werken aan de Oosterweelverbinding gerealiseerd.

Team West biedt oplossingen voor de geluidshinder veroorzaakt door de snelweg, stelt maatregelen voor die bijdragen tot een duurzamere modal split en zet in op het opnieuw verbinden van de versnipperde groengebieden. Het ontwerpvoorstel voor zone West bestaat daarom onder andere uit de inpassing van landschappelijke bermen tegen geluidsoverlast, de uitbouw van een comfortabel en rechtlijnig fietsnetwerk, de inrichting van een stadsregionaal park van 700 hectare en de verbinding van Linker- en Rechteroever via een nieuwe voetgangersbrug over de Schelde.

titel Over de Ring
locatie Antwerpen (Linkeroever), Zwijndrecht
opdrachtgever Vlaamse overheid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
contactpersoon Bert De Bondt, stafdienst@mow.vlaanderen.be
fase ontwerp
looptijd september 2017 - juni 2018
gunningswijze onderhandelingsprocedure met bekendmaking
budget € 160.000.000
oppervlakte circa 700 ha
taken verbeteren leefbaarheid, modal split 50/50, co-creatie
projectteam Andries De Coninck, Luc Wallays, Maarten Moers, Marie Mistiaen, Peter Swyngedauw, Simona Reiciunaite
projectverantwoordelijke Luc Wallays, Florian Boer
samenwerking COBE, De Urbanisten
links

 

OMGEVING